Förvaltningsrätten Foto: Mostphotos

Kommunens hyresavtal med Internationella Engelska skolan olagligt

   I våras ingick kommunstyrelsen ett hyresavtal med Internationella Engelska Skolan som både var olagligt och gick utanför deras befogenheter. Det slår förvaltningsrätten fast i en ny dom.

  • Publicerad 14:19, 23 sep 2019

I våras slöt kommunstyrelsen ett hyresavtal med det fastighetsbolag som ska bygga den skola där IES, Internationella engelska skolan, ska öppna nästa år. Enligt avtalet åtog sig kommunen att ta över hyreskontraktet, som var skrivet på 20 år, om IES av någon anledning inte ville stanna i lokalerna efter fyra år. I praktiken var upplägget alltså en hyresgaranti till fastighetsägaren.

Socialdemokraterna i Vallentuna protesterade mot avtalets utformning och Jerri Bergström anmälde det i juni till förvaltningsdomstolen. Han hävdade dels att avtalet innebar ett riktat stöd till en enskild näringsidkare, dels att kommunstyrelsen inte hade rätt att ta beslutet utan att kommunfullmäktige fått säga sitt.

IES hyresavtal stoppas av förvaltningsrätten – kan vara olagligt

Redan veckan där på beslutade förvaltningsrätten om så kallad inhibition. Därmed upphörde avtalet att gälla tills domstolen kommit med sitt avgörande i frågan. Inhibitionen kunde tolkas som att kommunen kunde vänta sig ett fällande beslut.  Vilket fick kommunstyrelsen att häva hyresavtalet.

Nu har förvaltningsrättens dom kommit och Jerri Bergström får rätt.

Inga synnerliga skäl

Det var fel, slår rätten fast, att ge ekonomisk garanti för lokalen till 2020. ”Några synnerliga skäl som motiverar detta har inte framkommit i målet”, konstateras torrt i domen. Lika fel var det att kommunstyrelsen ingick avtalet. Detta eftersom frågor som är viktiga för kommunen eller av principiell karaktär måste upp i fullmäktige. ”Beslutet har därmed inte kommit till på lagligt sätt”, slår förvaltningsrätten fast.

Så efter att ha slagit fast att kommunen gjorde fel avskriver den nu målet.