En anställd hos en av kommunens entreprenörer uttalade sig negativt om standarden på kommunens badbryggor. Uttalandet uppskattades inte av tekniske chefen. Foto: Sofia Ekström

Kommunen ville tysta ner kritiker

Upplands-Bros tekniske chef såg rött när parkskötaren sågade kommunens bryggor i Mitt i. Argt klargjorde han att han inte tänkte tolerera några negativa uttalanden. – Det rimmar illa, säger yttrandefrihetsexperten Anders R Olsson.

  • Publicerad 19:09, 19 aug 2012

I början av sommaren skrev Lokaltidningen Mitt i om hur Green landscaping, ett företag som upphandlats för att sköta kommunens utemiljöer, hade besiktigat kommunens badbryggor. En av de anställda på företaget uttalade sig i texten och ansåg att bristerna på bryggorna borde ha rättats till för länge sedan.

Uttalandet föll inte kommunen i smaken varpå den tekniske chefen Johan Carselind skickade ett mejl till den som uttalat sig. Men post som skickas från kommunen är offentliga handlingar vilket gjorde att Mitt i upptäckte mejlkonversationen.

”DU kan INTE som kommunens upphandlade entreprenör uttala dig negativt om kommunen och i det här fallet kommunens bryggor” och ”Jag kommer inte tolerera några negativa uttalanden från Green som berör Upplands-Bro kommuns organisation”, skrev Johan Carselind bland annat.

Detta får yttrandefrihetsexperten Anders R Olsson att reagera.

– Man har ingen rätt att förbjuda någon att uttala sig – det är därför vi har yttrandefrihetsgrundlagen, säger han.

Han menar att mejlet har en olycklig effekt eftersom det kan skrämma entreprenörer och anställda att föra fram fakta som bör komma till allmänhetens kännedom.

– Det som står i mejlet uppfattas som allmänt stötande och rimmar illa i mina öron. Man har aldrig rätt att säga åt en person vad han eller hon inte får säga.

Green landscapings vd bad om ursäkt och svarade att han tänkte ha ett allvarligt samtal med den anställde.

Johan Carselind medger att han uttryckt sig väl hårt.

– Det är min roll att reagera, men det blev kanske lite väl hårt uttryckt i stridens hetta. Självklart ska vem som helst få uttala sig och vi lägger inte munkavel på någon. Och nej, det handlade inte om att uttalandet var kritiskt mot kommunen, utan snarare om att det inte stämde överens med min uppfattning om vilket skick bryggorna var i.

Green landscapings vd Hans Josefsson vill endast lämna en kommentar om händelsen till Mitt i:

– Vi har en informationspolicy som innebär att jag som vd uttalar mig till media om ett uttalande ska göras i Green landscapings namn, om inte jag överenskommit om något annat med en medarbetare. I policyn ingår att jag läser igenom texterna före publicering, för undvika faktafel.

Johan Carselind säger att händelsen är utredd och att ingen osämja kvarstår mellan parterna.

– Vi har haft bra samtal och löst allt.

Enligt Sören Öman, föreståndare för Centret för kommersiell rätt vid Stockholms universitet, kan det faktum att kommuner lägger ut allt mer arbete på entreprenad rubba öppenheten i en kommun.

– Ja, eftersom det är olika regler för privat- och offentliganställda. Som offentliganställd har man sekretesslagen att hålla sig till. Som privatanställd är det i princip så att man inte säger eller gör något som skadar arbetsgivaren.

I början av sommaren tillsatte Justitiedepartementet en utredning där man ska se över frågan om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.

Den anställde som uttalade sig i artikeln om badbryggorna vill inte kommentera saken.

Anställdas larm inifrån församlingen: "Kyrkoherden fryser ut och skäller på medarbetare”

✔ Facket: ”Agerar det kraftfullaste vi kan” ✔ Anmälan till Arbetsmiljöverket Tystnadskultur, hög personalomsättning och en kyrkoherde som kränker, fryser ut och skäller på medarbetare. Sådan är situationen inom Kungsängens församling enligt anställda som nu slår larm.fredag 4/12 14:06

Nu drar ryttarföreningens verksamhet igång igen

Innertaket säkrat efter stormen. Två veckor har gått sedan stora delar av taket på ridhuset hos Upplands-Bro ryttarförening blåste av till följd av den hårda vinden. Verksamheten blev tvungna att stänga till följd av händelsen – men...onsdag 2/12 13:49