Kritisk krögare. "Vi är så ledsna, det här är bara för mycket. Vi har slitit så under coronan, och lyckats göra något som väldigt många uppskattar. Jag förstår inte det här, vem gynnar det att allt stängs ner", säger Mathias Gidlöf. Foto: Maria Nykvist

Kommunen vill riva Novas krogpark

Kommunen vill jämna Novas streetfood-park i Vega med marken. Trots att det funnits krogar på tomten i många år, så ska det nu återställas till parkmark. – Vi är så ledsna. Vem gynnar det att allt stängs ner, säger krögaren Mathias Gidlöf.

  • Publicerad 05:15, 20 nov 2020

Varför är det ingen som har påpekat detta tidigare.

På tomten mittemot Vegabaren på Nynäsvägen har det drivits gästgiveri, krogar och kaféer i hundratals år. Redan på 1600-talet fanns här Söderby krog.

Nu senast tog Novas streetfoodpark vid efter att Café FikAnn lades ner för tre år sedan.

Novas har under de senaste två åren utvecklats till ett område med foodtrucks, kafé och bar och tidigare i höstas öppnades det också en tapasrestaurang.

I Nova streetfoodpark serveras mat från flera delar av världen. Foto: Maria Nykvist

Men nu vill kommunen jämna allt marken. Man hänvisar till en stadsplan från 1986 som visar att det bara ska vara allmän parkmark på platsen.

"Byggt upp det här"

Mathias Gidlöf, en av personerna som arrenderar fastigheten och driver restaurangerna, är bestört över kommunens beslut.

– Vi har byggt upp våra liv runt det här och satsat flera miljoner. Vi har 20 anställda, och nu ska allting bort. Vi har våra serveringstillstånd i ordning där kommunen varit inblandad, så varför är det ingen som har påpekat detta tidigare. Om något har blivit fel, kan man väl försöka reda ut det i stället för att bara kasta bort allt, säger han.

Mathias Gidlöf är en av flera krögare bakom streetfoodparken. Foto: Maria Nykvist

Men kommunen står fast vid sitt beslut.

"Ärendet handlar inte om att uppnå konsensus eller att hitta en kompromisslösning, utan stadsbyggnadsnämnden är skyldiga att bedriva tillsyn när mark inte används för det ändamål som är angivet i en stadsplan, en stadsplan som gäller som detaljplan", skriver Henrik Höglund biträdande bygglovschef på kommunen i ett mejl till fastighetsägaren som Mitt i tagit del av.

Mitt i har upprepade gånger sökt biträdande bygglovschef på kommunen för en intervju, men utan att få svar.

Inte funnits invändningar

Fastigheten ägs av Alex Barsati som köpte den för tre år sedan, och arrenderar ut till krögarna. Han är tidigare projektledare för utvecklingen i Vega, och väl insatt i byggfrågor.

– På en planbestämmelse för parkmark kan man ha kafé som ett komplement, så är det överallt där det finns kaféer och restauranger i parker. Här väljer ändå bygglov att tolka detaljplanen som att det inte ska vara verksamhet där trots att det har varit det i alla i tider. Jag tycker att det här är en väldigt snäv tolkning, där man inte tar hänsyn till helheten, säger han.

Riskerar få dryga böter

Efter att han köpte fastigheten har det framkommit att kafébyggnaden som fanns på tomten sedan flera år tidigare saknade giltigt bygglov.

– Jag borde självklart ha kollat det, men eftersom det hade varit verksamhet där länge så trodde jag att allt stod rätt till. För kommunen, polisen, brandförsvar och så vidare har utfört kontroller där under dessa år utan invändningar, säger han.

Nu finns en avvecklingsplan för restaurangerna, och följs inte den väntar till att börja med ett vite på en halv miljon kronor.

– Vi är så ledsna, det här är bara för mycket. Vi har slitit så under coronan, och lyckats göra något som väldigt många uppskattar. Jag förstår inte det här, vem gynnar det att allt stängs ner, säger krögaren Mathias Gidlöf.