Öringesjön. Nu har kommunen beslutat att de ska satsa på att få god status i Öringesjön. Foto: Stefan Källstigen

Kommunen vill rädda Öringesjön

Tyresös hållbarhetsutskott fattade den 16 juni beslut om att fortsätta arbetet för att Öringesjön på sikt ska få god status.

  • Publicerad 08:00, 25 jul 2021

Nu ska kommunen göra två förstudier och ta fram förslag på hur dagvatten ska renas vid Öringesjön. Ett förslag på hur fosfor ska minskas i vattnet ska också tas fram.

– Det är en viktig åtgärd som är efterfrågad av de som bor runt Öringesjön. Det känns väldigt bra att vi kan utföra åtgärder så att vi får bättre vattenkvalitet, säger Anita Mattson (S), kommunstyrelsens orförande och första vice ordförande i hållbarhetsutskottet.

Hoppfulla Tyresöbor

En grupp Öringebor larmade om Öringesjöns dåliga tillstånd redan 2017 i ett medborgarförslag, ett så kallat Tyresöinitiativ. Det fick stort stöd, över 350 personer ställde sig bakom förslaget "Rädda Öringesjön".

Öringeborna skrev då att sjön växte igen mer och mer för varje år. ”Vi är rädda att vår kära sjö snart ska vara ett minne blott”, skrev de.

– Vi har haft flera Tyresöbor som har hört av sig och är glada över att det här är igång. Det är efterlängtat, säger Anita Mattson (s).

Började för ett par år sedan

I april 2018 togs det första beslutet om att utreda Öringesjön och föreslå åtgärder och i slutet av augusti 2019 togs de första provtagningarna. Den dåvarande förstudien fokuserade på att utreda övergödning och föreslå åtgärder för att förbättra sjön från måttlig ekologisk status till god status.

Provtagningarna enligt miljötillståndet kommer att fortsätta fram till 2027. Därefter tas beslut om fortsatt provtagning.

Öringesjön

Öringesjön ligger i både Tyresö och Nacka kommun.

Medeldjupet i sjön är strax under 2 meter.

Tillrinningsområdet är litet och vattenomsättningen är låg och är därför känslig för mänsklig påverkan.

På grund av en förhöjd mängd näringsämnen i tillrinnande vatten så finns det ett övergödningsproblem i sjön.

I bottensedimentet i sjön finns det lagrad fosfor, för att sjön har varit utsatt för en större mängd fosfor under längre tid.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre