ÖVERKLAGAN. Turerna kring sopberget, som nu är täckt med sand, fortsätter. Kommunen vill nämligen att ärendet ska tas upp av högsta instans. Foto: Sacharias Källdén

Kommunen vill ha prövning av Kagghamra i högsta instans

Botkyrka kommun vill gå till botten med vilket ansvar som markägaren har jämte verksamhetsutövaren i turerna kring Kagghamrabranden. Därför har man nu ansökt om att ärendet ska tas upp i mark- och miljööverdomstolen.

  • Publicerad 11:59, 15 apr 2021

Efter att ha fått avslag av både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen i sitt försök att påtvinga markägaren Anders Fredin på Kagghamra säteri ansvar för branden i Kagghamra, ansöker nu Botkyrka kommun om att ärendet ska tas i mark- och miljööverdomstolen.

– I dag finns det lite praxis kring det här, och vi anser att det behöver utrönas i vilket skede som markägaren blir lika skyldig som verksamhetsutövaren. För det är jag bredd att ta det här till högsta instans, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Fredin tycker varken bu eller bä om kommunens planer på överklagan.

– Om kommunen vill försöka få saken prövad, så ska de få göra det, säger han.

Avslag på avslag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun krävde i december i fjol att markägaren till sophögen i Kagghamra skulle vidta flera åtgärder för att få bukt med de då pyrande soporna.

Bland annat krävde kommunen att markägaren skulle ta hand om släckvattnet och flytta på brinnande material för att förhindra att branden tog fart och spred sig till resten av soporna.

Kraven ogillades av markägaren, som överklagade beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen valde då att riva upp kommunens beslut, med motiveringen att markägarens ansvar inte kunde likställas med verksamhetsutövarens, och att kommunens krav var riktade till fel part.

Kommunen överklagade då länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, som landade i samma slutsats som länsstyrelsen.

Nya förutsättningar

Enligt Östlin kommer man att fortsätta att lägga nya förelägganden mot markägaren allt eftersom förutsättningarna kring sophögen förändras. Situationen såg annorlunda ut i december, menar hon.

– Att markägaren kanske får rätt nu påverkar inte framtida förelägganden.

Markägaren Anders Fredin vill i nuläget inte lämna ytterligare kommentarer kring eventuella framtida förelägganden.

– Vi får ta en sak i taget, säger han.

Om mark- och miljööverdomstolen väljer att inte ta upp kommunens överklagan kommer domen från mark-och miljödomstolen att ligga fast.