Stefan och Margarita Prucha­ trivs bra i Trollbäcken. Margarita tycker det vore bra med kameror på grund av buskörningen. Stefan är lite kluven. ”Är det ett område som är utsatt för mycket brott så tycker jag det är befogat och ok”, säger han. Foto: Sacharias Källdén

Kommunen vill ha kameror på torgen

Kommunen vill kamerabevaka vid Granängsringens torg och Alléplan. ”Vi vill öka den upplevda tryggheten och förebygga­ viss typ av brottslighet”, säger Isa Strandberg, brotts­förebyggande strateg.

  • Publicerad 11:20, 22 okt 2020

I dag finns det kameror vid skolor i Tyresö.

– Det här trygghetskamerorna vid torgen är de första vi i kommunen ansöker om på offentliga platser, säger Isa Strandberg, brottsförebyggande strateg vid Tyresö kommun.

Torget vid Granängsringen och Alléplan i Trollbäcken pekas ut som ”speciellt brottsdrabbade”, i kommunens ansökan till Datainspektionen.

Fram till mitten av maj i år hade 49 brott som hänt vid torget i Granängsringen polisanmälts, enligt statistiken som ingår i ansökan. Narkotikabrott var vanligast.

Vid Alléplan landade det på 50 anmälda brott under årets första sex månader, där skadegörelse var vanligast.

– Vi vill med kamerorna öka den upplevda tryggheten och förebygga viss typ av brottslighet på de här ställena som vi har lokaliserat som de mest otrygga. Kamerorna i sig löser inte problemet, men vi hoppas att det kan vara en av flera förebyggande åtgärder. Sekundärt kan kamerorna underlätta för polisens utredningsarbete, säger Isa Strandberg.

Stefan och Margarita Prucha trivs bra i Sofieberg och Trollbäcken. Foto: Sacharias Källdén

Stefan och Margarita Prucha är på väg till mataffären på Alleplan. De har bott i Sofieberg i snart två år.

Margarita tycker att det vore bra om kameror sätts upp.

– På kvällen kan det vara ungdomar här som kör både bilar och mopeder för snabbt. Det kan vara läskigt, säger hon.

Stefan är lite kluven till kameror.

– Jag tycker att man ska vara restriktiv med kameror på grund av integriteten. Det är lite obehagligt med den ökade kamerabevakningen i samhället. Är det ett område som är utsatt för mycket brott så tycker jag att det är befogat och ok.

Problemen går i vågor

Kjell Vretinger står utanför Hemköp.

Han flyttade till Trollbäcken 1995 och bodde här fram till i våras. Han tycker att det vore utmärkt med kameror.

– I preventivt syfte, för att förhindra beteenden. Det har varit ett jäkla liv här. Jag personligen har inte blivit utsatt för något men jag har hört talas om otrevlig stämning och buskörningar, säger han.

Ett av två torg. Alléplan är en av två platser där kommunen har ansökt om att sätta upp kameror. Foto: Sacharias Källdén

I fyra år har Magnus Horn varit butikschef för Hemköp som ligger vid Alléplan.

– Det vore väldigt bra om det sätts upp kameror. Problemen går i vågor. I fjol var det mycket problem och också i våras. Det har hänt att ungdomar sprungit in i butiken och tagit skydd, säger han.

Han berättar att det har varit som mest stökigt på helgerna, vilket också polisens brottsstatistik visar.

Datainspektionen har ännu inte tagit ställning till kommunens ansökan.

– Själva knäckfrågan är om bevakningsintresset – anledningen till varför man vill ha kameror – väger tyngre än integritetsintresset. Allmänhetens rätt att inte bli bevakad på offentliga platser väger tungt. Omfattande problem med brottslighet kan vara en sådan omständighet som gör att bevakningsintresset väger tyngre, säger Gustav Lindér, jurist vid Datainspektionen.

Hur ser du på att kommunen har ansökt om att sätta upp kameror vid Alléplan och Granängsringens torg?

Vill bevaka dygnet runt

Kommunen vill inte bevaka i realtid och inte spela in ljud.

Kommunen vill kamerabevaka platserna dygnet runt och spara bildmaterialet i två dygn. ”Vi bedömer att det inte behövs längre tid för polisen att efterfråga ev. bilder vid begånget brott”, står det i kommunens ansökan till Datainspektionen