Kommunen vill börja med området vid korsningen vid brandstationen där Bollmoravägen möter Njupkärrsvägen. Foto: Sandra Samppala

Kommunen vill bygga om vid Bollmoravägen

Bollmoravägen kan få busskörfält, gång- och cykelbanor och ombyggda korsningar. "Bollmoravägen håller på att bli en trafikpropp", säger Mats Lindblom (L).

  • Publicerad 14:50, 8 jul 2021

Det är en lång vägsträcka kommunen har planer för.

Det handlar om drygt 2 kilometer av Bollmoravägen från Lidl till Siklöjevägen/Simvägen och cirka 800 meter av Njupkärrsvägen från Willys till Studiovägen.

– Bollmoravägen håller på att bli en trafikpropp, säger Mats Lindblom (L), ordförande i stadsbyggnadsutskottet.

Rondell först ut

Vid senaste utskottsmötet beslutades att ett förslag till ny detaljplan ska tas för området vid korsningen där Njupkärrsvägen möter Bollmoravägen. Det är den delen kommunen vill börja med.

– Vi har byggt mycket i centrumnära lägen och fler bostadsprojekt är på gång, säger Mats Lindblom.

Han tar Hasselbacken, Kryddvägen, Temyntan och Granitvägen som några exempel.

– Det kommer att leda till mer trafik på Bollmoravägen och speciellt vid korsningen vid Njupkärrsvägen där vi har begynnande trafikproblem. Vi vill förbättra specifikt där men också längs med hela Bollmoravägen.

I planerna ingår busskörfält liksom ombyggda korsningar.

– Det planeras också för en cykelbana med separat gångbana på båda sidor av vägen. Vi vill också förbättra passagen genom centrum.

Mer mark krävs

Ska planerna bli verklighet krävs mer mark. Det mesta av den är i dag kvartersmark, men det finns också mark som inte tillhör kommunen.

– Vi skulle behöva flytta på fastighetsgränser. Det kan handla om att göra intrång på mark som hör till fastighetsbolag eller företag, för att få till korsningen vid brandstationen på bästa sätt, säger Mats Lindblom.

Tanken är att bygga om den korsningen i alla riktningar.

– Det blir lite stök för att inte få större trafikproblem längre fram.

Planerad byggstart 2022

Kommunen vill bland annat "öka framkomligheten för kollektivtrafiken, stärka det regionala cykelnätet", enligt beslutsunderlaget. Vägsträckan ska också blir säkrare för gående och cyklister.

– Vi har gjort en förstudie. Nu ska vi gå in mer i detalj och titta till exempel på hur busskörfält och cykelbanorna kan utformas och hur korsningarna kan designas för bästa flöde.

Den första ombyggnaden kan starta andra delen av 2022, räknar kommunen med i sin grova tidsplan.

Detta hände vid senaste mötet

Vid senaste stadsbyggnadsutskottet röstade politikerna i ett första steg för ett så kallat startbesked för upphandling av teknikkonsulter. De röstade också för projektering av systemhandling för hela vägsträckorna. Frågan ska vidare till kommunstyrelsen.

Utskottet beslutade att ett förslag till ny detaljplan ska tas fram för korsningen där Bollmoravägen möter Njupkärrsvägen. I den frågan har utskottet sista ordet.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre