Bra läge. Coop får ett riktigt bra läge när bostäderna byggts på Stansen 1 och när den södra entrén till Häggviks station är klar – om man får vara kvar vill säga. Foto: Åsa Sommarström

Kommunen vill bevara stora butiker i Södra Häggvik

Södra Häggvik har i årtionden utvecklats till ett handelsområde, men nu planeras för bostäder i stor skala stället. Det bör dock inte bli så att bostäderna tvingar bort externhandeln helt, menar Sollentuna kommun.

  • Publicerad 05:30, 3 dec 2020

– Vi vill att det ska vara en blandning av bostäder, handel och arbetsplatser. Tvingas handeln därifrån så bygger vi in ett bilberoende för kommunens invånare. Det som måste motverkas, säger Peter Godlund (MP), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Peter Godlund (MP). Sitter bland annat i kommunstyrelsen, i opposition, och är ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. Foto: Privat

En del bostäder har redan börjat byggas men i Stansen 1, Södra Häggviks nordöstra kvarter, ligger bland andra Coop, Systembolaget och Jysk ännu kvar.

Fastighetsägaren Fastighets AB Lagomstansen, som representeras av fastighetsförvaltaren Cavendo AB, ansökte i april om en planändring. Syftet var att möjliggöra en ny kvartersbebyggelse med en blandning av bostäder, handel och kontor plus nya gator, torg och del av ny stadspark inom fastigheten.

Ny entré. Stansen 1, där bland andra Jula låg tills man nyligen flyttade till det nya handelskvarteret intill E4, ligger precis där den nya uppgången till Häggviks station planeras. Foto: Åsa Sommarström

"Nästan bara bostäder"

Det är helt i linje med kommunens egna tankar, men när samhällsbyggnadsnämnden nyligen fick se fastighetsägarens skiss för området blev Peter Godlund förvånad.

– Det var nästan bara bostäder, bara lite i butiker i bottenplan för pizzeria, sushi och gym som det brukar se ut i sådana områden. Men det tycker vi är fel väg. Det är bra att man vill utveckla området med bostäder, men det får inte innebära att stora mataffärer, systembolag och all externhandel försvinner, säger han.

Det goda kollektivtrafikläget, med en framtida södra uppgång till Häggviks station, gör det särskilt viktigt att de lite större butikerna, så som de befintliga, kan finnas kvar i området även framöver, menar Peter Godlund.

– Besökare till externhandeln kan smidigt ta sig hit med kollektivtrafiken. Det skulle göra området unikt. Men då krävs större utrymme för handel än vad skissen antyder, säger han.

Fick med sig nämnden

Peter Godlund föreslår att bottenvåningen i några av de nya kvarteren i Stansen 1 fylls ut helt för att ge utrymme åt externhandel och garage, och att våningarna ovanför byggs som bostäder eller kontor i kvartersformat med gård i mitten.

Och han fick med sig en majoritet av samhällsbyggnadsnämnden på sina tankar.

Nämnden tog beslut om att programarbete för en ny detaljplan för Stansen 1 kan inledas, men innan arbetet med själva detaljplanen startar ska ”bebyggelsens skala och fördelningen mellan bostäder och övriga verksamheter utredas vidare”.

– Det var kul, nästan alla i nämnden röstade på det. Tjänstemännen trodde nog att det bara skulle gå igenom, men nu får de ta kontakt med fastighetsägaren igen och prata om det nya läget, säger Peter Godlund.

VA måste byggas ut

Ett problem är att VA-nätet är underdimensionerat i relation till den bebyggelse som planeras i Södra Häggvik. SEOM utreder hur det kan lösas, och alla projekt i hela Södra Häggvik hänger på att det lyckas.

Det står klart att ett ledningsstråk kommer att behöva läggas över Stansen 1 och kommunen behöver därför komma åt mark som Lagomstansen ”sitter på”, förklarar Peter Godlund.

– De säger okej till det mot att kommunen sätter igång med detaljplanearbetet. Jag hoppas att de inte får kalla fötter nu, men det verkar inte så, säger han.

Så blir nya Södra Häggvik

Nordöstra hörnet. Fastigheten Stansen 1 markerad med röd linje. Foto: Sollentuna kommun

5,3 hektar stor fastighet

Kvarteret Stansen 1 är cirka 5,3 hektar stort och i dag bebyggt med fristående storskaliga byggnader för handel och tillhörande markparkeringar.

Stansen 1 och hela Södra Häggvik ingår i den regionala kärnan Kista-Sollentuna-Häggvik och är i kommunens översiktsplan utpekat som ett framtida stadsutvecklingsområde som ska bli till en tät och sammanhängande stadsdel med en blandning av bostäder, handel, kontor och kommunal service.

Utöver bostäder slår översiktsplanen fast vikten av att en sydlig entré till Häggviks pendeltågsstation byggs ut i anslutning till den gång- och cykeltunnel som är utbyggd under järnvägen i anslutning till Stansen 1.

För den norra och södra delen av Stansen 1 gäller en detaljplan från 2006 som tillåter lager och handelsverksamhet i högst två våningar. För den mittersta delen är detaljplanen upphävd och där saknas detaljplan helt just nu.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Nu öppnar Väsjöbacken

Nyheter En stavlängds avstånd gäller Klockan 16.00 i dag öppnar Växjöbacken för säsongen. Det blir en del coronaanpassningar i backen, bland annat kommer det att finnas begränsat med utrymmen inomhus så tänk på att klä er ordentligt.måndag 25/1 5:30

Delvis fjärrundervisning på gymnasiet i nästa vecka

Nyheter Beslutet togs efter dialog med regionens smittskydd I torsdags meddelade regeringen att gymnasierna ska bedriva en kombination av fjärr- och närundervisning. Från och med i morgon, den 25 januari, är det därför delvis fjärrundervisning som gäller på...söndag 24/1 13:38

Halkolyckorna ökar – 30 procent fler benbrott

Nyheter Det här ska du tänka på innan du ger dig ut Olyckor kopplade till halka ökade under förra veckan. Det här kan du tänka på innan du ger dig ut på isiga och snöiga gator.söndag 24/1 6:15