– Det har också hört av sig många som är positiva till badhuset, säger projektledaren. Foto: Mostphotos

Kommunen vill bevara grönytorna i Skuggboparken

Boende runt Skuggboparken har gått samman för att stoppa badhusbygget i Mörby och rädda lekplatsen, hundrastgården och skogen. Kommunen kommenterar nu protesterna. – Det är osannolikt att badhuset kommer breda ut sig över hela området, säger projektutvecklaren.

  • Publicerad 11:16, 17 okt 2018

Igår skrev Mitt i om de första öppna protesterna och namninsamlingen mot bygget av ett nytt badhus i Skuggboparken vid Mörby Centrum. Projektutvecklaren, Fredrik Lindberg förtydligar nu att bygget inte kommer att ha så stor påverkan på grönområdet som de boende tror.

– Det är lite olyckligt att man drar förhastade slutsatser. Det är inte så att ett badhus kommer ta hela parken i anspråk. Hundrastgården och lekplatsen måste inte nödvändigtvis försvinna, även om de kanske inte kommer finnas på exakt samma plats. Avsikten är också att det kommer finnas gångstråk genom grönområdet. Det är osannolikt att badhuset kommer breda ut sig över hela området, säger Fredrik Lindberg.

Bristande kommunikation

Samtidigt medger han att kommunen inte kommunicerat ordentligt.

– Jag förstår att grannar blir oroliga när de inte vet vad som sker. Vi hoppas bli bättre på att kommunicera framöver. Projektet är fortfarande i ett tidigt skede, säger han.

Området som utreds för badhusbygget ligger nordost om Mörby Centrum.

Politiker har tidigare meddelat att badhuset kan stå klart 2020. Men 2024 är en rimligare förväntan.

–Enligt SKL tar processen med ett badhus omkring åtta år. 2020 är inte längre aktuellt. Detaljplanearbetet är påbörjat men det väntar en extra lång upphandlingsprocess, eftersom det är komplicerat att bygga badhus, säger Fredrik Lindberg nu.

Vendevägen inte aktuell

Det gamla badhuset i Mörby är undermåligt och har ingen bra innomhusmiljö,

Initiativtagarna till protestlistan menar att badhuset borde byggas där det gamla Mörbybadet nu ligger, på Vendevägen.

– Det ingick inte i uppdraget, som vi fick av kommunstyreslen 2016, att utreda den platsen. Detaljplanearbetet syftar till att utreda om marken är lämplig. Men det finns inga tecken på att Skuggboparken skulle vara en olämplig plats. Så nu vi tittar vi mest på hur man får badhuset att passa in i parken, säger Fredrik Lindberg.

De protesterande argumenterar för att Skuggboparken utgör ett bullerskydd. Lindberg menar att badhuset i sig kan bli ett bullerskydd om det placeras intill Mörbyleden, vilket man tittar på nu.