Invånarna, här Niklas Ek i Flemingsberg, får skotta själv på infartsparkeringen. Foto: Läsarbild Anna Z Ek

Kommunen: Vi har inte råd med bättre snöröjning

Huddinge har inte råd med bättre snöröjning. Det säger kommunen efter den senaste veckans snökaos, som lett till hård kritik från invånare och plogföretagen. Däremot håller kommunen fast vid att de följer snöavtalen – trots att plogföretagen ger en annan bild av verkligheten.

  • Publicerad 14:17, 7 feb 2019

– Kommunen har ett ansträngt ekonomiskt läge. Vi har både gjort ett stort underskott för 2018 års snöröjning och det ser svårt ut att hålla budgeten för 2019. Därför kallar vi inte ut entreprenörerna för att ploga för tidigt. Vi försöker ha både ett ekonomi– och ett framkomlighetstänk, säger Karin Hagström, chef för kommunens natur- och gatudriftavdelning.

Underskott för 2018

Kommunen har budgeterat cirka 31 miljoner kronor för vinterns snöröjning. Hur stort underskottet blev för 2018 kan kommunen inte svara på än. Det blir klart i mitten av februari.

De senaste dagarna har Mitt i rapporterat att kommunen fått in minst 350 klagomål från invånare på veckans snöröjning. Plogföretagen vittnar också om att snöröjningen skötts ovanligt dåligt i år.

Snöröjarna: Kommunen tvingar oss ploga mindre i år

I snöavtalen står det nämligen att grundregeln är att kommunen ska skicka ut plogbilarna vid 4-5 centimeters snödjup – även om variationer tillåts.

Karin Hagström, på kommunen, försvarar snöavtalen.

Snöröjare som Mitt i talat med säger att de tidigare år blivit utskickade vid 4-5 centimeters snödjup.

Senare i år

Men i år har plogbilarna skickats ut allt senare – det har kommit upp till 10 centimeters snö innan snöröjarna blivit utkallade.

Plogavtalen skiljer sig också från informationen på kommunens hemsida. Där kan invånarna läsa att snöröjningen startar vid 5-8 centimeters snöfall.

Isig trappa vid Huddinge servicecenter.

Rimliga förväntningar

Men Karin Hagström på kommunen står fast vid att snöavtalen följs. Hon säger att ett snödjup på 4-5 centimeter står nerskrivet i avtalen för att det behövs en grundregel att förhålla sig efter.

– Det behövs en riktlinje. Men det är mer än bara snödjupet som avgör, som temperaturförändringar och om det ska fortsätta att snöa, och det står i avtalet. Även ekonomin avgör. Vi går ut med 5-8 centimeter på hemsidan för att skapa rimliga förväntningar hos invånarna, säger hon.

Flera snöröjare framför kritik mot årets snöröjning. De säger att de blir utskickade allt senare – hur kommenterar du det?

– Det har varit mer än 8 centimeters snö på vissa platser när vi kallade ut plogbilarna i helgen. Sedan fortsatte snöfallet under tiden som snöröjningen pågick. Efter en sådan här helg tycker nog de flesta att snöröjningen fungerat dåligt men det är inte helt enkelt när det kommer så mycket snö på en gång. Men jag tycker inte att snöröjningen har fungerat sämre i år än andra år, säger Karin Hagström.