På Fakturavägen i Veddesta är det tänkt att Urban park ska byggas – iallafall enligt Well fastigheter. Foto: Åsa Sommarström

Kommunen: Vi har inget samarbete med Well fastigheter

Well fastigheter ska bygga 1 100 exklusiva bostäder i industriområdet i Veddesta ”i samarbete med Järfälla kommun”. Men kommunen har inget planarbete för tomten där Urban Park ska ligga – och känner inte till något samarbete.

  • Publicerad 15:04, 31 okt 2019

Well fastigheter har fångat många nyfikna ögon, i synnerhet på sociala medier, med sitt storslagna projekt i Veddesta, som en del av den kommande utbyggnaden av Barkarbystaden.

Men vilken är sannolikheten att Urban Park nästa år och sedan är inflyttningsklart 2022, som Well själva anger på sin webbplats?

Fastighetsbolagets vd om lyxbygget: ”Jag ser ingen risk”

Företaget säger att de ska bygga Urban park på Fakturavägen 8. Alla tomter, eller fastigheter som det också kallas, har ett namn, just denna heter, Veddesta 2:71.

I det här området, på Fakturavägen 8, säger Well fastigheter att Urban park ska byggas. Skärmdump: Google maps

Kommunen: Inget detaljplanearbete pågår

Järfälla kommun har inget pågående detaljplanearbete på tomten, inte heller på någon av de närliggande granntomterna.

Företag säljer lägenhetsbokningar för miljoner – utan bygglov

Fakturavägen 8 ingår däremot i ett så kallat programområde. Det innebär att den ligger i ett ”omvandlingsområde som kan komma att detaljplaneras”. Men adressen saknar i dagsläget alla tillstånd och bygglov som krävs för att ett bygge skulle ligga i närtid.

Illustration: Well fastigheter

Inget samarbete med företaget

Att få till en detaljplan är en lång process med projektbeskrivningar, samråd, planuppdrag, politiska beslut – och möjliga överklaganden. Processen kan ta flera år.

Well fastigheter berättar på sin hemsida att Urban Park utvecklas tillsammans med Järfälla kommun, men det är ingenting som någon av de kommunchefer som Mitt i talar med känner till – inte heller att företaget skulle ingå i något byggprojekt på annan plats i kommunen.

Fakta

Detta krävs för att Urban park ska bli verklighet

Planärenden inleds med att en fastighetsägare skickar in en begäran om planbesked tillsammans med en projektbeskrivning som tjänstemän på samhällsbyggnadsavdelningen i Järfälla tar ställning till.

Om projektet har förutsättningar att kunna planläggas skriver man ett ärende till politikerna i kommunstyrelsen. Politikerna tittar på detta och bestämmer sig för om man ska gå vidare med ett planuppdrag.

Om så sker får samhällsbyggnadsavdelningen jobba fram ett första förslag utifrån politikernas beslut, som skickas ut på samråd. Därefter ska förslaget ut på en sväng till, för att granskas. Går allt som planerat följer sedan ett godkännande av det hela från politikerna.

– Det här processerna tar väldigt olika lång tid, beroende på ärendets komplexitet, men vanligen något eller några år, säger Järfälla kommuns planchef Malin Danielsson.

Källa: Järfälla kommuns planchef Malin Danielsson
Visa merVisa mindre

Vad tycker man från kommunens sida om att företaget lovar sånt här?

– Man kan ju tycka att de själva försätter sig i en lite knepig situation, för att det här med detaljplaneprocessen är en väldigt lagreglerad och uppstyrd process, den följer sin gilla gång, säger Malin Danielsson, planchef på Järfälla kommun.

Illustration: Well fastigheter

Kommunen träffade Well: ”Vi var tvungna att markera”

Toni Chmielewski, kommunens projektchef för Barkarbystaden, bekräftar vad hans kollegor redan sagt – inget planarbete pågår på adressen där Well fastigheter säger att de ska bygga.

Han drar sig till minnes ett möte som han hade med Well fastigheter i början av 2019.

Det var i samband med en annonskampanj för Urban park som vi träffade Well för att klargöra hur processen i Veddesta går till. Jag tror mötet var i början av året, januari-februari.

Rofyllt sovrum i Urban park. Illustration: Well fastigheter

Han beskriver att företagets representanter var väldigt inne på att sälja in sin produkt ”BRF 2.0”.

Vi var tvungna att markera att nu har vi ett programarbete som pågår året ut, och att vi sen får se vad politiken föreslår för kommande detaljplaneetapper, säger Toni.

Han tystnar en stund.

– Jag sitter och funderar på om de har kunnat missförstå oss på något sätt.

Well fastigheters vd Christofer Carlsson är säker på att Urban park kommer bli verklighet, och känner ingen oro för projektet, han vill tvärtom ”gratulera” de 900 som betalat 20 000 kronor för att stå i kö till lägenheterna.