Missfärgat vatten till följd av åtgärder mot bakterierna i Tullingeberg. Foto: Läsarbild Fia Sandås

Kommunen varnar för otjänligt dricksvatten

Boende i Tullingeberg i Tullinge rekommenderas att koka sitt dricksvatten. Detta sedan prover visat att vattnet innehåller koliforma bakterier och är otjänligt att dricka. – Bakterierna kan finnas i naturen normalt, men också i avföring. Men det ska inte finnas alls i dricksvatten, säger Ann-Sofie Bäck på Botkyrka kommun.

  • Publicerad 13:04, 1 aug 2018

Kommunen går i dag ut med rekommendationen sedan prover som blev klara i går visat på bakterier i vattnet. 5 000 personer i Tullingeberg berörs.

– Vi befarar att folk kan känna av det om de dricker vattnet okokat, men det är individuellt hur man reagerar, säger Ann-Sofie Bäck som är kommunikatör på Botkyrka kommun.

Dusch och tvätt går bra

Rekommendationen gäller för dricksvatten och matlagning.

– Det är inga problem att duscha eller tvätta i vattnet, säger Ann-Sofie Bäck.

Avgifterna för vatten och avlopp höjs.

Varifrån kommer bakterierna?

Enligt Botkyrka kommun handlar det om så kallade koliforma bakterier.

– Det kan finnas i naturen normalt, men också i avföring. Men det ska inte finnas alls i dricksvatten. Vi håller nu på och utreder vad som är källan, säger Ann-Sofie Bäck.

Varnar efter andra provet

Rekommendationen kommer efter att analyserna vid ett uppföljande andra prov visat på bakterier.

Varför gick ni inte ut med rekommendationen redan efter första provet?

– Det är så här man gör enligt rutinerna. Man behöver ett uppföljande prov, säger Ann-Sofie Bäck.

Rekommendationen gäller tills vidare. När vattnet är i gott skick igen kommer vattenabbonenterna att meddelas via sms, men kommunen kommer även att uppdatera sin information på kommunens hemsida och facebook.

Tyckte vattnet såg lortigt ut

Tullingebon Fia Sandås som är en av de boende i det berörda området reagerade på tisdagen över att vattnet såg lortigt ut. Det var innan hon fick veta att det fanns bakterier i vattnet.

– Vattnet ser fruktansvärt ut. Det känns lite oroligt att det inte kom ut tidigare, säger Fia Sandås.

Missfärgat vatten i Tullingeberg i dag beror inte på själva bakterierna utan på åtgärder för att få bort dem. Foto: Fia Sandås

Hon berättar att hon nu varit och köpt dricksvatten i butik.

– Det känns lite jobbigt att inte veta hur länge det här ska pågå, säger hon.

”Stöd från Livsmedelsverket”

Enligt kommunens vatten- och avloppschef Linda Evjen har bakterienivåerna inte medfört några stora hälsorisker och hon berättar att kommunen följer Livsmedelsverkets riktlinjer.

– Innan vi går ut med rekommendation om kokning ska vi ta två prover som visar på samma resultat. Vi har stöd från Livsmedelsverket som säger detta.

Att Tullingebon Fia Sandås vatten var missfärgat har inte med bakterierna att göra menar hon.

– Vi har nu bytt riktning på varifrån vattnet kommer till Tullingeberg. Vi har också spolat i ledningsnätet. Och då kan det lossna avlagringar av järn och annat som bildas med tiden, säger Linda Evjen.