Kommunen väljer kött från Vallentunas bönder

Från och med nu ska Vallentuna köpa in mestadels lokalt kött till skolor och förskolor. Beslutet trädde i kraft i går. – En moralisk seger över samhället och upphandlingsvansinnet, säger Fredrik Andersson på Tarby gård i norra Vallentuna.

  • Publicerad 18:58, 12 okt 2018

Sommarens torka drabbade kött- och mjölkbönderna hårt. Det foder de odlar, så kallad vall, växte dåligt och skördarna blev små. Många har fått fatta det smärtsamma beslutet att skicka sina djur på för tidig slakt. Därför har det uppstått kö hos slakterierna, som inte tar emot mer än de kan få avsättning för.

Nu har barn- och ungdomsnämnden fattat beslut om att ”i största möjliga mån” köpa in lokalt kött till skolor och förskolor. Beslutet trädde i kraft i går.

– Utgångspunken är att vi vill stötta de lokala lantbrukarna till följd av torkan i somras, säger nämndordföranden Johan Skog, M.

Ni ser inga juridiska hinder?

– Nej, förvaltningen har utrett frågan och kommit fram till att det är möjligt.

Enligt upphandlingslagen får kommuner inte prioritera svenskt eller lokalt kött vid upphandlingar.

– Man kan inte ha svenskt som kriterium. Men man kan ange kriterier som gynnar svenskt kött. Till exempel sådant som motsvarar svensk lagstiftning för djurhållning, slakt och växtskydd. Spjutspetskriterier som gör att det svenska kan gynnas, säger Pirjo Gustafsson som jobbar med offentlig upphandling på LRF.

Så gör redan flera svenska kommuner, däribland Norrtälje.

Svenskt kött

– Vi köpte ganska mycket svenskt kött innan också, säger kommunikationschef Lars Lindberger. Men vi såg på upphandlingen att det var möjligt att följa avtalet och ändå bara beställa svenskt. Vi behövde inte göra några förändringar. Det blev en liten merkostnad, men vi tyckte den var så marginell i förhållande till hur viktigt det var för oss.

Fredrik Andersson, lantbrukare på Tarby gård, har förhandlat med kommunen sedan i somras för att komma fram till en lösning.

Roslagsslakteri

– Jag har träffat kostchefen Charlotte Müntzing och pratat om det fullständigt orimliga i att köpa in importerat kött. Nu har vi fått en lösning och det är känns väldigt bra. Charlotte har varit viktig, hon har förstått det här, säger han.

Vallentunas bönder kommer att kunna skicka djur till ett slakteri i Tierp. Det kommer att vara så kallade utslagskor, sådana som blivit gamla eller inte kan behållas av andra skäl. Kött från sådana kor serveras redan i Vallentunas skolor, men då från till exempel Polen. Köttet från slakteriet kommer att köpas in av den leverantör som Vallentuna har avtal med.

Vad betyder det här för dig?

En moralisk seger över samhället och upphandlingsvansinnet. Men vi tjänar inga pengar alls, möjligen kortar vi slaktköerna lite grann för lantbrukarna i Vallentuna. 

Att den ekonomiska vinsten blir liten beror på att han måste matcha de låga importpriserna. Något som kanske kunde lösas om kommunen utökade sin budget för inköp av kött. Beslutet att köpa in lokalt kött har villkoret att det måste ske inom liggande budget.

Thailändsk kyckling

– Vi skulle önska att de utökade budgeten så att vi kan få en liten ökning i inkomst. Men framför allt handlar det om att visa politiker och beslutsfattare att det går. Men det som stör mig mest är kycklingen, den måste bli svensk. Det förekommer jättemycket thailändsk kyckling i Vallentuna och den innehåller enormt mycket antibiotika.

Försöket att köpa in lokalt kött ska utvärderas i december.

 

 

 

Fakta

25 procent svenskt kött

Vallentuna köpte förra året in 64 000 kilo kött från nöt, gris, lamm eller vilt.

Endast 25 procent av köttet är svenskt. Resten är från EU-länder som Tyskland, Polen och Spanien.

Runt 12 procent av köttet är ekologiskt.

Källa: Charlotte Müntzing, kostchef i Vallentuna
Visa merVisa mindre