Magnus Klemets och Lotta Mariasdotter är besvikna på både skolan och Tyresö kommun. Foto: Filip Magnusson

Kommunen vägrar skadeståndet – trots krav

Barn- och elevombudet begärde skadestånd på 10 000 kronor efter att Skolinspektionen konstaterat att Magnus och Lottas son kränkts på Hanvikens skola. Men Tyresö kommun nekar Magnus och Lottas son pengarna. ”Det känns som att Tyresö kommun och skolan inte medger att vår son kränkts”, säger mamman Lotta.

  • Publicerad 13:16, 20 jun 2018

Mitt i berättade tidigare i juni att antalet anmälningar och ärenden till Skolinspektionen, tvärtemot trenden i länet, minskade i Tyresö kommun under 2017.

Men i de fall Tyresö fått kritik följer man inte alltid de efterföljande kraven.

På Hanvikens skola ledde föreläggandet kring Magnus och Lottas son Gustavs situation till skadeståndskrav från Barn- och elevombudet på 10 000 kronor. Samma fall skrev Mitt i om tidigare i juni.

Det är inte pengarna vi är ute efter

Lotta Mariasdotter, mamma

En pedagog hade tagit ett för hårt grepp om Gustavs arm, och läkarintyget fick Skolinspektionen att konstatera att läraren gått för bryskt fram.

Dessutom hade Gustav, som gick på lågstadiet under händelserna, blivit nedknuffad från en klätterställning av andra elever.

Hanvikens skola har styrt upp rutinerna efter kritiken, men skadeståndet vill Tyresö kommun inte betala.

– Det är inte pengarna vi är ute efter. Men när Tyresö kommun nekar oss skadeståndet känns det som att man inte medger att vår son kränkts, säger Lotta när Mitt i träffar henne och Magnus hemma i Tyresö.

Kritiken och föreläggandet från Skolinspektionen rörde även att skolledningen på Hanvikens skola aldrig anmälde någon av händelserna vidare till Tyresö kommun, och för att skolan brustit i att utreda Gustavs behov av särskilt stöd.

Magnus Klemets och Lotta Mariasdotter fick rätt av Skolinspektionen, men Tyresö kommun vägrar betala Barn- och elevombudets krav. Foto: Filip Magnusson

Knuffades ned från klätterställning

Den 26 april i år, efter kritiken från Skolinspektionen, kom alltså även kravet från Barn- och elevombudet om skadestånd på 10 000 kronor efter kränkningarna.

Men Tyresös utbildningsförvaltning har, utan någon direkt motivering, nekat att betala.

Jag har inget emot att vi också granskas objektivt. Socialtjänsten satt med vid mötena

Lotta Mariasdotter, mamma

– Vår son har en diagnos och vi är fullt medvetna om att det påverkar hans omgivning. Därför har jag alltid försökt jobba hårt för att skolgången ska bli så bra som möjligt. Det kändes bra inför skolstarten, men de tre senaste åren på Hanvikens skola har varit en ren kamp, säger pappan Magnus.

Satt med i korridoren

Det var framförallt en elev som upplevdes som ett orosmoment för Gustav.

Skolan gjorde saker för att förbättra situationen. Man tog in extra personal på fritidshemmet och vårterminen 2017 anställdes en person för att specifikt hålla koll på den pojke som enligt föräldrarna var det stora orosmomentet för Gustav.

Lotta åkte själv till skolan, satt i korridoren för att skydda sonen, berättar hon.

– Jag litade inte på att skolan kunde skydda min son. Då fanns bara ett val, säger hon.

Hos skolan fick Lotta och Magnus inget större gehör. Skolledningen upplevde aldrig situationen med Gustav så svår som föräldrarna.

I stället anmälde Tyresö kommun Lotta och Magnus till socialtjänsten.

– Det hade jag inget emot. Det är bra att vi granskas objektivt. Socialtjänsten satt med vid skolmötena, men det var inga konstigheter, säger Lotta.

Hos Skolinspektionen fick Magnus och Lotta rätt i mycket. Kränkningar hade skett.

Mitt i har sökt Tyresö kommuns skolchef Johan Ahlkvist, som är på semester, och Ann-Christin Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, för en kommentar men utan resultat.

Hanvikens skolas rektor Ami Thunqvist vill inte kommentera Tyresö kommuns nej till skadeståndskravet, eftersom det är huvudmannen och inte skolan som lämnat svaret.

Gustav heter egentligen något annat. I dag har både Gustav och den andra pojken lämnat Hanvikens skola.

Fakta

Detta skedde i "Gustav"-fallet

I Skolinspektionens beslut, som kom vid årsskiftet 2017/18, konstaterades att Tyresö kommun brustit i att motverka kränkande behandling gällande Gustav.

Hanvikens skola har sedan dess styrt upp åtgärder och rutiner, bland annat kring händelserapporter och att anmäla incidenter vidare till Tyresö kommun.

När det gäller händelsen där en pedagog tog för hårt i Gustavs arm, såg aldrig skolsystern några märken efteråt. Däremot visade alltså ett senare läkarintyg att pedagogen tagit i för hårt.

 

 

 

Källa: Skolinspektionen och Tyresö kommun
Visa merVisa mindre