Kommunen utreder kränkningar – förskoleledning avstängd

Haninge kommun utreder just nu anmälda kränkningar mot barn på två olika förskolor. Förskoleledningen ska enligt anmälan ha känt till händelserna, utan att anmäla det till kommunen. Ledningen och två pedagoger är avstängda under utredningens gång.

  • Publicerad 05:30, 7 mar 2022

Bara att uppgifterna finns gör att jag väljer att stänga av ledningspersonerna för att göra den oberoende utredningen

Uppgifterna säger att barn ska ha utsatts för kränkande behandling av en pedagog på en förskola i Haninge i höstas, därefter ska en liknande händelse ägt rum på en annan förskola i samma område i januari. Utbildningsdirektör Henrik Lindh berättar att det rör sig om verbala kränkningar med hårda ord som ska ha skett i enstaka fall.

Detta ska enligt anmälan ha rapporterats till förskoleledningen för förskolorna, berättar Henrik Lindh. Men att ledningen därefter inte hanterat händelserna utifrån de rutiner som finns kring fall av kränkande behandling.

– Vi ser såklart allvarligt på den här typen av uppgifter och tar det på största allvar. Eftersom uppgifterna pekar på möjliga brister hos ett antal ledningspersoner så kommer vi ha en oberoende utredning via vår HR-avdelning, säger han.

Flera personer avstängda

Henrik Lindh säger att han fick reda på händelserna tidigare i februari, via en uppgiftslämnare. Därefter valde han att stänga av de två pedagogerna i fråga och rektor och biträdande rektorer i ledningsgruppen tills en utredning har genomförts.

– Bara att uppgifterna finns gör att jag väljer att stänga av ledningspersonerna för att göra den oberoende utredningen, säger han.

Är det praxis att stänga av ledningsgruppen till följd av en möjlig rutinbrist likt denna?

– Det är praxis att stänga av någon som man fått uppgifter om att den brustit i sitt uppdrag på ett allvarligt sätt och där man som arbetsgivare vill utreda händelserna.

Utredningen pågår på obestämd tid och under tiden har det har satts in en tillfällig ledning.

Enligt Henrik Lindh finns det flera lager av ansvar i den här frågan. Individens ansvar att inte kränka barn, rektorns ansvar att utreda och anmäla till huvudman (utbildningsförvaltningen, i det här fallet) och huvudmannens ansvar att följa upp.

– Jag vill inte föregå utredningen, men det kan vara så att man har brustit i det individuella ansvaret och ansvaret att rapportera i det här fallet.

Kan det bli polisanmälningar till följd av vad som har skett?

– Vi måste titta på händelserna och göra en värdering. Visar det sig att det finns saker av brottslig karaktär, då kommer vi absolut polisanmäla.

Mitt i har sökt berörd ledningsgrupp utan framgång. Mitt i har även varit i kontakt med facket Lärarförbundet som vill inte kommentera utan hänvisar till sekretess.

Fritt från kränkande behandling

Förskollärare, lärare och annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten måste anmäla det till rektorn. Rektorn måste i sin tur anmäla händelsen vidare till huvudmannen. Personal och rektor ska anmäla händelsen skyndsamt, utan att göra en egen bedömning.

Huvudmannen är sedan skyldig att skyndsamt utreda vad som hänt. Om utredningen konstaterar kränkande behandling måste huvudmannen vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Källa: Skollagen

Visa merVisa mindre