Utomhusgalleriet vid Åkers kanal, där Amundins skulptur "Rymdvolym" står, ska få växa. Foto: Anna Alexandersson

Kommunen tar hjälp av konstkonsult

En växande kommun skapar inte bara nya hus. Kultur- och fritidsförvaltningen är på tårna för att nya områden ska få konstutsmyckningar. – Det är roligt för vi behöver tänka strategisk med konsten när det byggs så mycket nytt, säger Maria Söderlund, kultursekreterare på Österåkers kommun.

  • Publicerad 09:53, 27 jun 2018

Längs Åkers kanal ska utomhusgalleriet med skulpturer få fortsätta växa, men även nya bostadsområden smyckas.

– Det vi vet är att vi kommer köpa in konst till Östra Kanalstadens torg intill seniorgården, berättar Maria Söderlund, kultursekreterare på Österåkers kommun.

Konst till järnvägsparken

Utbyggnaden av Roslagsbanans station sätter också spår i konstsammanhang. Skulpturer som har funnits i järnvägssparken hamnar i förrådet, i alla fall tills vidare.

– Bredvid Åkersberga station gör man ett omtag om parken. Där kan det bli ny konst eller kommer de två konstverken tillbaka, förklarar Tomas Wikander, projektledare på väg- och trafik inom Österåkers kommun.

På Båtmansvägen, där det ska byggas nya rondeller och tunnel, kommer kommunen att samarbeta med SL om att köpa in utsmyckningen. Maria Söderlund anser att det är viktigt att konsten kan komma in tidigt i byggprocessen för att skapa identitet.

– Då kan platsen och konsten förstärka varandra.

Har tagit in konstkonsult

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av politikerna att förtydliga riktlinjerna för inköp och förvaltning av konst. Den nya konstpolicyn ska också bredda utbudet av stilar och material, uppger Maria Söderlund.

– Vi kommer att ta fram en uppdaterad konstpolicy i höst, berättar Maria Söderlund.

Till sin hjälp har kommunen tagit in den kända konstkonsulten Åsa-Viktoria Wihlborg från företaget Artplatform, som är proffs på att jobba med ”platsspecifik konst” och att ta fram strategier. En dag i veckan jobbar Wihlborg åt kommunen.

Varför behöver ni ta in en konstkonsult?

– Vi vill ha någon som har stor erfarenhet av det här för det är en stor uppgift för oss, förklarar Maria Söderlund och tillägger senare att det är bra att få in en konsult med erfarenhet av samverkan mellan konstvärlden, samhällsbyggnadsförvaltningar och exploatörer.

Inköp av konst sker genom offentlig upphandling om det är dyra objekt. Och för att säkra mångfald, kvalitet och representativitet ska passande referensgrupper sättas ihop.

– Om vi till exempel köper in konstverk till en skola kan någon elev sitta med i en referensgrupp. När vi köper in till skolor vill vi ofta ha pedagogisk konst eller en lekskulptur som kan användas på rasterna.

Se kommunkonst med VR-glasögon

Kommunen försöker även på olika sätt att få fler att upptäcka konsten och kulturen på hemmaplan. Du kan till exempel följa med på en digital konstrunda med hjälp av karta och bilder på skulpturer. Framåt hösten ska kommunen även erbjuda äldre att dra på VR-glasögon för att kika på specialfilm om skulpturerna längs Åkers kanal – och Siaröfortet.

Fakta

5 punkter om den offentliga konsten

Kommunens uppdatering av konstpolicyn handlar inte om att ställa olika slags konst mot varandra utan att skapa bredd och kvalitet.

  • På en skola kan det vara lämpligt att välja en ”lekskulptur” som utsmyckning. Alltså en skulptur som håller för att klättra och klängas på. Där det är en tanke att barn ska använda den.
  • För en plats med en historisk anknytning kan konstnärens uppdrag vara att knyta an till just historien.
  • Samtida konstnärer använder möjligen en bredare palett i sitt konstnärliga uttryck, dvs i ett sammanhang passar det att skapa en bronsskulptur och i ett annat sammanhang ljud- eller ljusverk.’
  • Platsen har stor betydelse för hur konsten uppfattas. Om du till exempel färdas med bil i en tunnel behöver konstverket uppfattas i farten till skillnad från om verket finns på ett torg där betraktaren kan titta på den i lugn och ro.
  • Konsten kan bli en del av invånarnas gemensamma identitet i kommunen. Konsten kan också ge platsen identitet och platsen och konsten samspelar.
Källa: Maria Söderlund
Visa merVisa mindre