Bygge pågår. En av de före detta fritidshustomterna som nu bebyggs i området. Foto: Pekka Pääkkö

Kommunen sätter stopp för byggruschen i Torsby

Nu är det stopp för stora parhus och hela kvarter med bostadsrätter i Torsby. Nyligen beslutades att minska byggrätterna i delar av området – på grund av trafiken.

  • Publicerad 09:00, 15 maj 2022

Torsby på Värmdölandet är ett av de områden i Värmdö som växer snabbats just nu. Enorma villor i olika stilar växer upp sida vid sida med små fritidshus som legat där sedan området byggdes.

– Det började för ungefär ett och ett halvt år sedan när vi fick kommunalt VA, då ville plötsligt många sälja sin fastighet och nya ägare fick bygglov för väldigt stora hus. Lite konstigt kan jag tycka eftersom det inte passar in i området, säger Hans Ekström, som har bott i Torsby i 26 år.

Ett stenkast från hans hus, längs Skärgårdsvägen, håller ett helt nytt bostadsrättskvarter med flera parhus och Attefallshus på att färdigställas och ett antal tomter inne i området är på gång att bebyggas med nya större hus.

Max 110 kvm

Men nu säger kommunen stopp. För att reglera byggtakten i området Torsby T3 har kommunen beslutat att byggyta på mark får vara max 110 kvadratmeter (220 kvm boyta i två plan), vilket är mindre än om området hade detaljplanelagts, och minsta tomtstorlek vid avstyckning får vara 2 500 kvm.

– Hittills har man fått okej att bygga ganska stort, utanför planlagt område, beroende på hur stor fastighet man har. Det har lett till att på en tomt där det tidigare bott en familj, bor plötsligt sex till åtta familjer, säger Lars-Erik Alversjö (M), ordförande i Värmdös miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnd.

Dessutom är områdets vägar och VA-nät inte dimensionerat för större hus än enfamiljsvillor, enligt kommunen.

Torsby består av stora tomter med fritidshus och året-runt-villor och många bygglovsansökningar ligger just nu på kö.

– Det är ett jättetryck på att få bygga i det här området och när det är så krävs en detaljplaneläggning, men eftersom vi måste prioritera ner det just nu löser vi det genom att införa de här riktlinjerna, säger Lars-Erik Alversjö.

Ris och ros

Det är första gången kommunen gör på det här viset och de nya reglerna innebär att större byggnationer som brf-områden och parhusbyggen kommer att avslås om de inte ryms inom riktlinjerna.

Hans Ekström, och fler som Mitt i Värmdö träffar i området, tycker att det å ena sidan är bra med en reglering av byggtakten, å andra sidan dåligt för de som sitter på stora tomter och vill stycka av.

– Det blir ju lite orättvist om man jämför med grannområdena, där man får stycka av 1500 kvadrat, och bygga betydligt större, säger Hans Ekström.

Enligt Alversjö är huvudskälet till deras beslut den eftersatta infrastrukturen i kommunen, att vägarna i Värmdö inte klarar av mer trafik. Mitt i Värmdö har berättat tidigare om beslutet att halvera byggtakten i kommunen på grund av just detta.

– Det här är ett sätt att invänta att trafiken fungerar innan det byggs mer helt enkelt, säger han.

11 byggen prioriteras när Värmdö slår av på byggtakten

Nytt kvarter. Ett nytt bostadsrättsområde byggs bland villorna och fritidshusen i Torsby. Foto: Pekka Pääkkö

Förbereder. Här ska ett nytt stort hus byggas. Det gamla fritidshuset står fortfarande kvar på tomten. Foto: Pekka Pääkkö

Positivt. "Jättebra att de inför de här reglerna. De stora husen som byggs nu smälter inte in i området. Samtidigt är det dåligt för de som sitter på stora tomter och som vill stycka av", säger Torsbybon Hans Ekström. Foto: Pekka Pääkkö

Nya regler för Torsby T3

Max byggyta på mark 110 kvm (220 kvm boyta i två plan)

Minsta tomtstorlek vid avstyckning 2500 kvm

En detaljplan för området Torsby 3 (T3) antogs 2016 men överklagades och upphävdes 2019 av Mark- och mijööverdomstolen, bland annat på grund av för stora byggrätter. Arbetet med detaljplanen kommer att återupptas men det är oklart när.

Området fick kommunalt vatten och avlopp 2020 och det har lett till generösa byggrätter.

De två grannområdena T1 och T2 har fått detaljplaner som tillåter 180 kvm på mark (240 kvm boyta), och 1500 kvm tomt vid avstyckning.

Visa merVisa mindre

Tveksam. Torsbybon Elise Thurgren och vännen Caroline Jansson tycker att de nya riktlinjerna begränsar husägarna i Torsby, om man vill stycka av, samtidigt som det är bra med en kontroll på byggtakten. "Ibland är det ju företag som köper upp villatomterna och bygger massor och det är inte bra" säger de. Foto: Pekka Pääkkö

Orörd. En av de stora tomterna i Torsby, med en liten stuga som stått där i många år. Foto: Pekka Pääkkö

Stora hus. I grannområdena T1 och T2 i Torsby har många stora hus vuxit upp på fritidshustomter de senaste åren. Foto: Pekka Pääkkö

Fler pausade byggen

Exempel på andra projekt som inte finns med på kommunens lista över prioriterade byggplaner:

Brunn 1:284, Ingarö

Kvarnbergsterassen, Gustavsberg

Västra Charlottendal, Gustavsberg

Sveviatomten, Gustavsberg

Skärgårdskyrkan, Gustavsberg

Hemmesta torp, Hemmesta

Visa merVisa mindre