Ny rutt. Såhär skulle trafiken behöva ledas om om Rörbyvägen stängs av. Foto: Trafikverket

Kommunen säger nej till att stänga av Rörbyvägen

Försvarets radioanstalt, FRA, vill stänga av delar av Rörbyvägen på Lovön, något som har fått många att reagera. Nu ställer sig Ekerö kommun bakom Lovöborna.

  • Publicerad 16:24, 22 feb 2021

Eftersom Försvarets radioanstalt, FRA, sysslar med topphemlig signalspaning klassas lokalerna på på Rörbyvägen på Lovön som ett skyddsobjekt. Nu vill FRA bygga ut, och stänga av delar av Rörbyvägen. Man anser att en allmän väg inte kan gå genom ett skyddsobjekt.

Men Rörbyvägen är den mest trafikerade leden in och ut från Lovön, flera Lovöbor har därför motsatt sig förslaget.

För att kunna stänga av vägen har FRA ansökt om att den ska göras om från allmän väg till enskild väg, och Trafikverket är igång med att sammanställa alla yttranden.

– Flera uppfattar det som att utredningen inte har gjorts på rätt sätt och oroar sig för vad som händer på sikt om vägen stängs av, säger Lyonel Aguilar, utredare vid Trafikverket.

Bredare bussar

Bland yttrandena finns även ett från Ekerö kommun som är emot förslaget.

– Vi måste ju stå på medborgarnas sida, och har påpekat att det här är olyckligt för dem som bor i området. Sedan finns det andra avväganden som andra aktörer får ta hänsyn till, säger Adam Reuterskiöld (M), ordförande i kommunstyrelsen.

– På ett eller annat sätt skulle det här förändra busstrafiken i området. Det skulle behövas ske en omdragning, men den alternativa vägen är smal och lite farlig. Bussarna är bredare nu än de var när vägen byggdes.

Ut på remiss

När Trafikverket har sammanställt alla yttranden och gjort sin bedömning skickar de allt material till länsstyrelsen för ett yttrande från dem. Därefter går ärendet vidare till Trafikverket centralt för beslut, såvida det inte har lagts ner.

Tror du att ni kan påverka utfallet i praktiken?

– Jag tror att det blir svårt eftersom anläggningen ligger där den ligger och vägen går där den går, säger Adam Reuterskiöld.

Lyonel Aguilar menar att kommunens yttrande väger lite tyngre än andra sakägare.

– Kommunen har ju så mycket kunskap om vad som händer området. Det är inte självklart att det blir en stängning. Trafikverket centralt tittar strikt juridiskt på det, och kan säga nej, säger han.

Rörbyvägen. Kommunen vill inte att Rörbyvägen stängs av. Foto: Josefin Klingspor

FRA vill stänga av vägen vid skyddsobjektet

Trafikverket Region Stockholm har lämnat ett förslag till Trafikverket centralt att den del av Rörbyvägen som går genom försvarsanläggningen förändras från allmän väg till enskild väg.

Om beslutet får laga kraft innebär det att staten inte längre har rätt till eller ansvar för vägsträckan.

FRA och Fortifikationsverket vill att sträckan blir enskild så att de kan stänga av vägen vid skyddsobjektet.

Visa merVisa mindre