Botkyrka kommun har anmält sig själv efter misstaget. Foto: Anna Z Ek

Kommunen placerade två barn hos aktiv kriminell

Socialtjänsten i Botkyrka placerade två barn i Botkyrka i ett jourhem hos en person som var aktivt kriminell. Efter placeringen inkom uppgifter om att jourhemsvärden hade en omfattande brottshistorik. Botkyrka kommun som nu Lex Sarah-anmält sig själv skriver att placeringen sannolikt upphörde när värden dömdes till fängelse.

  • Publicerad 15:34, 19 okt 2018

Jourhemsplaceringen skedde under flyktingkrisen hösten 2015 då kommunen snabbt skulle hitta platser. Placeringen där två barn fått bo på ett jourhem hos en person som var aktivt kriminell har nu Lex Sarah-anmälts, vilket Direktpress var först att berätta om. Till Mitt i säger Göran Törnblom på Botkyrka kommuns socialtjänst:

– Vi blev överrumplade . Vi hamnade i ett läge där vi var tvungna att köpa platser snabbt och många företag, en del av dem mindre nogräknade, dök  upp. Vi blev nog intygade att allt var okej, och tappade delar i vår kontroll, säger Göran Törnblom som är verksamhetschef på utredningsenheten för barn och unga.

Något utdrag ur belastningsregistret skedde aldrig inför placeringen av de två barnen.

– Jag är den förste att hålla med. Det här är dåligt överhuvudtaget.

Är det fler som hamnat snett?

– Vi hade många placeringar som fick avbrytas för att det inte fungerade, men jag känner inte till något annat fall som är så flagrant att vi placerat barn i hem där det pågått brottsliga aktiviteter

Ärenden som vanligtvis går upp i socialnämnden för beslut kom aldrig dit hösten 2015.

–  Det är stort fel. Det är ett brott mot föreskrifterna på området. Det var bråttom och viktigare att få barnen under tak, säger Göran Törnblom.

Placeringen skedde under 2015. Lex Sarah-anmälan gjordes under 2017 enligt anmälan som Mitt i tagit del av. Enligt Göran Törnblom har socialtjänsten genomfört förändringar sedan dess.

– Vi har startat en placeringsgrupp med personal vars uppgift är att utreda, ta in uppgifter och föra dem vidare till nämnden. De gör en kompletterande utredning utöver den utredning som de anlitade konsulterna först gjort.