TAPP. Emil Haglund på hamburgerrestaurangen Brutal Burgers har likt många andra restauranger, butiker och företag i Väsby fått ett stort tapp under coronakrisen. Foto: Privat/Mostphotos

Kommunen pausar företagsavgifter under coronakrisen

Företag i Väsby behöver inte betala tillsyns- och tillståndsavgifter förrän i september. Detta gör kommunen för att underlätta för de företag som drabbats hårt av coronakrisen. Men Emil Haglund på hamburgerrestaurangen Brutal Burgers ser gärna mer kraftfulla åtgärder.

  • Publicerad 17:24, 23 mar 2020

Avgifterna ska ändå betalas, nu skjuter man ju bara upp problemet.

Coronaviruset gör att många Väsbybor inte går ut på restaurang eller handlar i lokala företag. Det drabbar företagare och näringsidkare med stora inkomstbortfall som följd.
Upplands Väsby kommun har nu bestämt sig för att stötta näringslivet på olika sätt, bland annat genom att skjuta upp debiteringar av företagsavgifter till i höst.

– Med dessa åtgärder kan vi direkt ge våra lokalt verksamma företag andrum. Vi följer självklart utvecklingen noggrant och dagligen, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Emil Haglund äger och driver hamburgerrestaurangen Brutal Burgers på Centralvägen tillsammans med sin sambo Angeline. Precis som för många andra restauranger, både i Väsby och på andra håll, har de senaste två veckorna varit en prövning.

– Vi har tappat 50 procent av gästerna. Folk vågar inte gå ut längre. Men vi har extremt höga krav på hygien i Sverige och nu är vi så klart extra noga och har förstärkt med extra handtvätt och handsprit.

Räcker inte

Att få anstånd med avgifter för tillstånd och tillsyn tycker han inte är till så stor hjälp.

– Avgifterna ska ändå betalas, nu skjuter man ju bara upp problemet. Det bästa hade varit om kommunen hade kunnat bjuda på tillsynsavgifterna.

Målet med kommunens anstånd är att underlätta för företag som har likviditetsproblem med anledning av coronavirusets följder. Konkret innebär det att avgifter som faktureras till företag under perioden 18 mars–31 augusti inte behöver betalas förrän tidigast 1 september. Det gäller till exempel avgifter för tillstånd och tillsyn. Årsavgifterna för ett enskilt företag kan, beroende på verksamhet, variera mellan 2 000–20 000 kronor per år.

Men Emil Haglund anser inte att detta räcker.

– Det hade varit bättre om vi hade kunnat få hjälp med sociala avgifter, skatt och hyra under krisen. Det hade gett bättre resultat, säger Emil Haglund.

Näringslivschef Per-Ola Lindahl skriver så här i ett pressmeddelande:

– Med detta stödpaket bidrar kommunen med en del. Vi hoppas nu att fler berörda, såsom fastighetsägare, också ser över vad de kan bidra med. Jag vill också uppmana alla Väsbybor att fortsätta handla hos det lokala näringslivet.

2 000 bolag i Upplands Väsby

I Upplands Väsby finns cirka 2 000 bolag inom olika branscher. Nio av tio är så kallade mikroföretag och har färre än tio anställda och det finns 8 200 jobb i de små företagen. Det är 49 procent av samtliga jobb i kommunen.

Branscherna med flest anställda är handel, vård- och omsorg och bygg.