Språktest. Nu utreds förslaget om språktest och språklyft för anställda i äldreomsorgen ska införas i Värmdö kommun. Foto: Kzenon

Kommunen överväger språktesta personal

Ett förslag om språktest vid nyanställning samt språklyft för anställda ska utredas i kommunen, det har Majoriteten för Värmdö beslutat. Ali Özturk (V) är däremot kritisk till förslaget om språktest och menar att det är både exkluderande och stigmatiserande.

  • Publicerad 13:02, 8 nov 2021

Vilka ska göra estets? Ska även svenskar testas?

Det är en självklarhet att jobb kräver olika kompetenser och att dem bedöms

På vård- och omsorgsnämndens senaste möte gav Majoritet för Värmdö förvaltningen i uppgift att utreda om det skulle vara möjligt att införa språktest vid nyanställning i äldreomsorgen, samt språklyft för befintlig personal.

Enligt Anna Lipinska (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, är det en kvalitetssatsning.

– Vi har märkt av att det finns viss otillräcklig kunskap i svenska och även vid rekrytering av personal i dessa verksamheter. Jobbar man inom vård- och omsorg så måste man kunna språket, det är jätteviktigt för både brukare, anhöriga och arbetsgruppen.

Ska utredas

Exakt hur språktesterna skulle kunna gå till i Värmdö kan Anna Lipinska inte svara på.

– Det är vad förvaltningen får utreda i samråd med verksamheterna nu.

Testas inte språkkunskaper redan under anställningsintervjun?

– Kanske är det något förvaltningen kommer tillbaka och säger. Men språkkunskaper handlar också om mer än att kunna prata på kafferasten, det handlar exempelvis om dokumentation och att läsa instruktioner.

"Vem ska göra testet?"

Ali Öztürk (V), ledamot i vård- och omsorgsnämnden, vänder sig emot förslaget om språktestet som han menar är stigmatiserande.

– Självklart vill vi ha kvalitet på de som arbetar hos oss, det sätter jag mig inte emot. Men förslaget om språktester har man inte riktigt tänkt igenom. Vilka är det som ska testas, ska även svenskar utföra testet? säger Ali Öztürk och fortsätter:

– Om man ska ha en kategori på vilka som ska testas är man inne på diskrimineringsgrundade aspekter som etnicitet.

Värderingsbaserat

Ali Öztürk anser att frågan om språkkompetens hos personalen inte är något som ens ska tas upp i nämnden.

– Detta är en icke-fråga för nämnden. Utvecklingen av kommunikationsförmågor på arbetsplatsen är en verksamhetsfråga. Det borde tas hand om på anställningsintervjun eller att verksamheter erbjuder tilläggsutbildning till personalen.

Han menar att förslaget egentligen är mer baserat på politiska värderingar, än ett sätt att utveckla kompetensen inom vård- och omsorgen.

– Att insistera på att få fram en specifik insats i form av språktest är endast ett sätt att ge efter och tillmötesgå populistiska krav och intoleranta värderingar, menar han.

"Är en självklarhet"

Men att förslaget skulle vara baserat på värderingar slår Anna Lipinska tillbaka mot.

– Det är oerhört trist att det finns en tanke om att detta ska ha att göra med värderingar. Det är en självklarhet att jobb kräver olika kompetenser och att man blir bedömd på sina färdigheter.

Ali Öznük menar är detta en icke-fråga för nämnden, hur tänker du kring det?

– Det är i allra högsta grad en fråga, språkbrist i äldreomsorgen har länge varit ett välkänt problem. Idag finns det inga nationella riktlinjer kring detta och verksamheter kan inte på egen hand skicka anställda på utbildningar, då behövs dessa signaler från politiken, menar hon.

Anna Lipinska (KD), ordförande vård- och omsorgsnämnden Värmdö kommun. Foto: Lars Åke Holst

Ali Öztürk (V), ledamot i vård- och omsorgsnämnden.