Kommunen ska skärpa kontrollen inför kommande upphandlingar. Foto: Mitt i

Kommunen om våldtäktsmålet: ”Ska inte kunna hända”

I tisdags rapporterade Mitt i om att en man som arbetar på ett LSS-boende i Danderyd åtalats för våldtäkt. Nu kommenterar socialdirektör Britt-Marie Ekström fallet. – Först och främst vill jag uttrycka en upprördhet över det som har hänt, säger hon.

  • Publicerad 19:35, 15 nov 2018

Mannen som åtalats för våldtäkt mot en kvinna med utvecklingsstörning är tidigare dömd för våldtäkt mot barn.

Anställd på boende åtalas för fyra våldtäkter

Eftersom mannen arbetat med vuxna personer har inte den privata arbetsgivaren behövt begära utdrag ur belastningsregistret, då lagen inte kräver det.

Hur tycker du att boendet har hanterat händelsen? 

– Först och främst vill jag uttrycka en upprördhet över det som hänt. Det är något som inte ska kunna ske. Men så fort boendet fick kännedom om händelsen skildes personen från sin tjänst. Stöd gavs till de drabbade och en polisanmälan gjordes. Dessutom påbörjades en lex Sarah-utredning, säger Britt-Marie Ekström, socialdirektör på socialkontoret i Danderyd.

Vad för krav ställer kommunen på anställda inom LSS?

– Vår policy är att begära utdrag från belastningsregistret för alla som jobbar inom kommunens LSS-verksamhet.

Varför ställer ni inte samma krav på privata aktörer?

– Enligt kommunens avtal med privata aktörer ska erforderlig kontroll göras av de anställda. Eftersom lagstiftningen om utdrag ur belastningsregister endast gäller arbete med barn, ser vi att det skulle behövas ett lagstöd som även omfattar vuxna inom LSS.

Flera privata aktörer kräver utdrag ur belastningsregistret. Kan inte ett sådant krav ställas vid upphandlingar?

– Kommunen ser just nu över sina rutiner för begäran av registerutdrag för personal i syfte att skärpa kontrollen. Vi kommer att förhålla oss till det i vår kravställan för upphandlingar av verksamhet.