SVARAR. Gunilla Berghager, IFO-chef på Botkyrkas socialförvaltning, menar att man ser över vad som ligger bakom att så många har sagt upp sig, och hur man kan arbeta med omorganisationen för att det ska bli bättre än vad det blev. Foto: Sacharias Källdén, Mitt i/Tobias Fischer, Botkyrka kommun

Kommunen om personalflykten från socialförvaltningen

10 av 30 socialsekreterare vid socialförvaltningens Utredning vuxen 1 och 2 har sagt upp sig sedan omorganisationen vid årsskiftet. Och det finns fara för klienters liv, säger socialsekreterare till Mitt i. Den bilden delar inte ansvarig chef – men man ser över varför så många har sagt upp sig.

  • Publicerad 05:15, 3 sep 2021

Tanken bakom socialförvaltningens omorganisation, där Utredning boende och Utredning vuxen slogs ihop, var att undvika dubbelarbete mellan de två avdelningarna och att klienter skulle få en handläggare, istället för flera.

Larmet inifrån Botkyrkas socialtjänst: "Tidsfråga innan någon dör"

– Arbetsbördan för en socialsekreterare skulle bli mer stabil och jämbördig. Men med tanke på att flera medarbetare blev missnöjda med att få mer av en generalistroll så har omorganisationen inte fallit ut lika väl som vi utgick ifrån att det skulle göra, säger Gunilla Berghager, chef för individ- och familjeomsorg på socialförvaltningen, med ansvar för Utredning vuxen 1 och 2.

Tio uppsägningar på åtta månader

10 av de drygt 30 socialsekreterarna på avdelningarna har sagt upp sig sedan årsskiftet. Flera av dem uppger att det är en direkt följd av omorganisationen.

– Viss personalomsättning är normalt. Jag har pratat med HR-specialister för att få någon slags jämförelse och de säger att vi hade låg personalomsättning under 2020 över flera förvaltningar, men att det ökar nu under 2021. Vad det beror på kan man spekulera i, men jag tror att pandemin spelar roll, säger Gunilla Berghager.

10 av 30, är inte det en ganska anmärkningsvärd siffra?

– Just därför gör vi stora insatser för att ta reda på varför, och vad vi ska göra istället. Och vi har redan börjat, efter personalens önskan, att inrätta en ny tjänst och rekrytera ytterligare en chef för unga vuxna.

Skyddsstopp

Tidigare i år var skyddstopp något som diskuterades med skyddsombuden. Gunilla Berghager säger att ledningen anställde fler visstidsanställda och tog in konsulter.

– Facket tyckte att det var en bra lösning. Men det här var i vintras, så det där är överspelat.

Socialsekreterare som vi pratat med vittnar om att klienter i värsta fall kan dö. Delar ni den bilden?

– Nej, vi delar inte den bilden. Däremot så var det så i våras att vi hade brustit i vårt ansvar för en ung person som blev skjuten. Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i vårt arbete.

Resursteam

Ett nytt resursteam är på gång, och de fem socialsekreterare som teamet ska utgöras av ska i första hand arbeta mot vuxenenheten och backa upp mot kriminalitet.

– Behovet kan förstås se olika ut över tid. Därför kan man behöva arbeta på utredning barn för att föräldern kanske är kriminell. Men det är i första hand på Utredning vuxen som behovet finns i dag, och när behovet förhoppningsvis inte är lika starkt kan det bli andra ställen, säger Berghager.