Rapport. En intern rapport konstaterar att Danderyd har hanterat coronakrisen väl hittills. Foto: Mostphotos/Jonatan Bylars

Kommunen nöjd med sin egen krishantering

Danderyd kommun rapporterar att krishanteringsarbetet har fungerat väl under corona. Kommunstyrelsens ordförande hoppas på mindre restriktioner under hösten.

  • Publicerad 11:25, 14 aug 2020

En rapport om Danderyd kommuns krishanteringsarbete konstaterar att förskola, skola och äldreomsorg har påverkats i hög utsträckning av coronapandemin.

Samtidigt lyfter man fram att Danderyd har klarat sig bättre än andra kommuner, och att en ”framgångsfaktor” har varit krisarbetet från personalen i kommunen.

Stora begränsningar

Kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander (M), kommenterar rapporten och instämmer i att kommunens tjänsteman har hanterat krisen bra.

– Det här är inte över än. Vi är uppe i en global pandemi fortfarande, det får vi inte glömma, säger hon till DanderydDirekt.

Rapporten är intern och behandlar krishanteringsarbetet vid socialkontoret, bildningsförvaltningen och miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyds kommun.

I den konstateras bland annat att kommunens kärnuppdrag har kunnat upprätthållas, med störst begränsningar inom skola och omsorg.

Förberedelser inför hösten

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att Danderyds kommun kommer att invänta skolstarten för att se över möjligheten att öppna upp nya verksamheter, som daglig verksamhet för äldre.

– Ensamheten är skadlig. Jag skulle vilja se att vi kan öppna upp mer under hösten. Men vi avvaktar till efter skolstarten.

Vad gör man för att förbereda sig på en eventuell andra våg?

– På det stora hela fortsätter vi som vi gjorde under våren. Den stora förändringen blir att gymnasieskolorna öppnar. Vi sänker inte garden, och vi har beredskap för en andra våg, säger Hanna Bocander (M).

År det något kommunen kunnat göra bättre?

– Det känns förmätet att svara nej på den frågan. Men jag tycker att det med tanke på omständigheterna har gått så bra det kunde. Men faran är inte över än. Så här långt är vi tacksamma att det inte har blivit värre.