Kommunen medger misstag om buss till Gullmars

Kommunen vill införa ny bussfil som förkortar restiden med 14 minuter mellan Tyresö centrum och Stockholms city. I beslutshandlingarna stod det Gullmarsplan, vilket många läsare reagerat på. Nu bekräftar kommunen att det är fel tidsangivelser och berättar att det blev en felskrivning i underlaget. – Jag slant på tangenterna och skrev fel, säger Carolina Finting Rue, chef för översiktsplaneringen för Tyresö kommun.

  • Publicerad 16:59, 28 maj 2018

Många läsare har hört av sig till Mitt i Tyresö efter publiceringen av artikeln ”Tyresö lägger 10 miljoner på Nynäsvägen” förra veckan.

I artikeln står det att det tar 35 minuter med buss mellan Tyresö centrum och Gullmarsplan, och att de eventuella åtgärderna gör att restiden förkortas till 21 minuter.

Insändaren ”Arg” skriver:

”Man undrar lite var dessa siffror kommer ifrån – jag har aldrig någonsin varit med om att bussen tagit i närheten av 35 minuter, och det finns ju redan en bussfil som oftast flyter på bra.”

En annan insändarskribent berättar:Jag åker sträckan varje dag, det tar ca 20 minuter”.

Tidsangivelserna i artikeln är rätt, men sträckan är fel.

Istället är det sträckan mellan Tyresö centrum och Stockholm central som restiderna kan börja gälla för. 

De felaktiga uppgifterna beror enligt stadsbyggnadsförvaltningen på en felskrivning i tjänsteskrivelsen.

– Jag slant på tangenterna och skrev fel, säger Carolina Finting Rue. 

Bussträckan mellan Tyresö centrum och Stockholm central tar idag drygt 35 min med dirketbuss. Om åtgärdspaketet går igenom så vinner bussresenären drygt 20 minuter. 

Restiden till Gullmarsplan beräknas bli då ca 16 minuter, jämfört med dagens ca 20 min.

– På samma tid som man idag tar sig till Gullmarsplan kommer man kunna ta sig till Stockholm city, säger Carolina Finting Rue.