Kommunen med krav på avfallshögen i Tumba

Allt avfall måste ligga på hårdgjorda ytor. Nu har miljöinspektörerna i Botkyrka kommun fått som de vill.

  • Publicerad 16:52, 21 dec 2016

Miljöinspektörerna på Botkyrka kommun har länge följt avfallshanteringen vid Kassmyragropen i Tumba. Vid en kontroll den 1 december kunde inspektörerna konstatera att avfall låg upptryckt mot slänterna i Kassmyragropen, och inte på hårdgjorda ytor vilket är kravet för att föroreningar från avfallet inte ska riskera att nå grundvattnet.

– På sorteringsplattan finns brunnar med filter för avloppet, förklarar miljöinspektören Samy Said.

Kommunen varnade därför att det kunde bli fråga om ett vitesförläggande om inte företaget Resurs Recycling såg till att få bort avfallet från slänterna.

– Men nu har de fått upp allt på plattan igen. Därför ser det ut att vara mer avfall än tidigare, säger Samy Said.

Något förläggande om vite är inte aktuellt längre. Enligt Samy Said gör kommunen regelbundna kontroller av verksamheten.

– Vi är där kanske varannan vecka, säger han.

Läs också: Grannar skräms av skräpet