Till våren beslutar kommunen om planerna ska skrotas helt, enligt Malin Danielsson (L), kommunalråd. Foto: Mitt i

Kommunen lägger planerna för Rosenhill på is

Kommunen planerade att bygga 420 bostäder i Rosenhill – men nu läggs planerna på is. – Vi har fått krav på nya utredningar från länsstyrelsen och det skulle bli väldigt kostsamt säger Malin Danielsson (L), kommunalråd.

  • Publicerad 11:21, 26 nov 2019

Kommunen har haft stora planer för Rosenhill. Det skulle byggas 420 bostäder i småhus och flerbostadshus, två parker och en förskola. Detaljplanearbetet har pågått sedan 2011.

Men nu läggs planerna på is.

– Vi pausar arbetet. Vi har informerat de inblandade entreprenörerna. Sedan beslutar vi till våren om vi helt kommer att avbryta detaljplaneutvecklingen helt, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Behövs nya provborrningar

Anledningen är att det finns sulfidhaltiga bergarter i området och att länsstyrelsen kräver ytterligare  provborrningar och utredning kring hur de ska hanteras.

– Vi måste presentera bur vi ska hantera de sulfidförande bergarterna för att få igenom detaljplanen hos länsstyrelsen. Vi behöver borra en massa provhål för att se hur omfattade det är, och ta in konsulter som kan titta på hur ska vi hantera och sanera när vi spränger. Det blir en ökad kostnad som inte finns med i budgeten för det här projektet, säger Malin Danielsson.

Flera kommuner påverkas

Det finns risk för försurning när man spränger i sulfidhaltigt berg.

Borde ni inte har räknat med det här?

– Det här är ett nytt granskningsområde för länsstyrelsen, det har inte setts som ett problem tidigare. Det är inte bara vi, det är många kommuner som påverkas av det här.

Hur mycket pengar har detaljplanearbetet kostat kommunen?

– Det finns ingen siffra för det idag, kostnaden har delats mellan kommunen och exploatörer. Men det kommer att redovisas i samband med att kommunstyrelsen fattar beslut om ett eventuellt avbrytande.