Kommunen är missnöjd med flera av de nya förändringarna i Väsbys busstrafik och vill ha tätare bussturer. Foto: Mitt i

Kommunen kritiserar nya bussar i Väsby

Väsby kommun är mycket kritisk över bussförändringen till Bredden. Linje 684 mellan Täby och Väsby station kommer inte längre gå via Bredden.

  • Publicerad 13:52, 9 dec 2019

I sina remissvar till trafikförvaltningen skriver kommunen att man är positiv till att den nya linjedragningen av buss 684 mellan Täby och Väsby sammankopplar norrort med Arlanda.

– Dock är det ytterst negativt ur ett lokalt perspektiv där ett av kommunens största arbetsplatsområden får sämre kollektivtrafikutbud, skriver kommunen i remissvaret.

”Snabba upp linjen”

I november meddelade Region Stockholm att linje 684 ska snabbas upp genom att inte gå via Bredden längre.

Bussen ska gå var 30:e minut på vardagar och var 60:e minut på helger.

– Kommunen ställer sig mycket kritisk till det faktum att en ny linjedragning innebär en kraftigt försämrad turtäthet till och från Upplands Väsby station och arbetsplatsområdet Bredden (tidigare benämnt Infra City). Möjligheten att byta mellan buss 684 mot Väsby station och buss till Bredden måste förbättras, skriver kommunen.

527 går inte till Fornboda

Busslinjen 527 mellan Sollentuna och Fornboda upphör. I stället kommer bussen att vända vid Smedstorp, vilket kommunen motsätter sig.

Detta för att buss 684 går till hållplatserna Hagalund norra och Fornboda, och då får jämnare trafik och snabbare koppling till centrum, enligt Region Stockholm, och står fast vid beslutet.

Vill ha fler avgångar

Vad gäller förändringarna av de andra busslinjerna i Väsby efterfrågar kommunen fler avgångar. För att uppmuntra folk att ta bussen i stället för bilen menar man att avgångarna måste öka.

– Många invånare i kommunen har enbart halvtimmestrafik under högtrafik, vilket föranleder en låg robusthet och svag attraktivitet för kollektivtrafiken.

Man föreslår också att förändringar i bustrafiken borde göras samtidigt som förändringar i pendeltågstrafiken, för att lättare se hur de påverkar varandra.

Trafikförvaltningen svarar att man noterar Väsby kommuns synpunkter.