Oeniga. Parisa Liljestrand, M, är nöjd med överskottet medan Jerri Bergström, S, tycker att det sparas för mycket

Kommunen gör överskott på 210 miljoner

När kommunekonomerna la budgeten för 2021 räknade de med ett resultat på 70 miljoner kronor. I oktober justerades siffrorna uppåt och prognosen blev ett resultat på 117 miljoner. När årsredovisningen är klar landar kommunen på plus med hela 210 miljoner – 140 miljoner mer än budget.

  • Publicerad 07:40, 16 maj 2022

Det vi gjort på de här fyra åren är faktiskt ganska unikt,

– Jag är fantastiskt glad och nöjd. Det känns otroligt roligt att både ha uppfyllt de mål vi satt upp och visa ett väldigt starkt ekonomiskt resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand, M.

2017 gick kommunen in i Sverigeförhandlingen som slöts mellan stat, region och kommuner. Stat och region åtog sig att bygga ut infrastruktur mot att kommunerna lovade bygga fler bostäder. Kommunerna ska också vara med och betala för infrastrukturen.

Vallentuna betalar 409 miljoner för Roslagsbanans förlängning till Odenplan. Kommunen valde att bokföra hela den utgiften 2017 och gjorde det året ett minusresultat på 339 miljoner kronor.

– Då fick vi ett stort minus och sänkte vår soliditet. Sedan dess har vi jobbat på att återställa den, säger kommundirektör Annika Hellberg.

– Det vi gjort på de här fyra åren är faktiskt ganska unikt, säger Parisa Liljestrand. Inte bara har vi kommit ikapp soliditetsförsämringen utan också förbättrat den ytterligare.

Jerri Bergström, S-gruppledare, vill hellre att kommunens överskott ska gå tillbaka in i investeringar och verksamheter.

– Man har haft möjlighet att kompetensutveckla sin personal och vara mer proaktiv i underhåll av fastigheter och vägar. Varför inte göra det nu? Eller göra fordonsflottan mer miljövänlig. Vi måste ändå göra det snart. Varför inte göra det nu, frågar han retoriskt.

I förra veckans Mitt i Vallentuna berättade vi att skolpengen är lägst i Vallentuna bland grannkommunerna. Det elljusspår i Kårsta som planerades bli 5 kilometer kommer av ekonomiska skäl bara bli 1,4 kilometer långt.

Sparar ni inte för mycket?

– Jag tycker att vi har en bra skolpeng och är stolt över beslutet vi fattade för några månader om att låta skolmiljardspengarna gå till elever i behov av särskilt stöd, säger Parisa Liljestrand.

Därför blir det jätteöverskott

Nämnderna gör ett överskott på 109 miljoner. Främst var det intäkter för mark- och fastighetsförsäljningar, lägre utgifter för individ- och familjeomsorg, LSS och skolpengen som bidrog till det.

Kommuninvånarna jobbade mer än beräknat och skatteintäkterna blev 58 miljoner högre än beräknat.

Källa: kommunens årsredovisning för 2021

Visa merVisa mindre