Kommunen ger bidrag för slottsparken

Stiftelsen Nordiska museet får 500 000 kronor i bidrag av kommunen för underhåll av Tyresö slottspark.

  • Publicerad 15:30, 18 okt 2018

Kommunledningsutskottet beslutade i går, onsdag, att stiftelsen Nordiska museet ska få 500 000 kronor i bidrag. Kommunstyrelsen har senare sista ordet.

– Det är samma belopp det fick för det här året. Utöver det kommer kommunen att investera en miljon kronor på att göra det slutgiltliga vid Lilla Tyresö, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Han lägger till:

– För oss är det viktigt att vi och museet har ett långsiktigt mål. Vi vill att Tyresö slott och området ska vara ett starkt besöksmål för Tyresöbor och andra.

Ville ha 800 000 kronor i bidrag

Stiftelsen Nordiska museet ville ha 800 000 kronor i bidrag för ”parkens skötsel och de allmänna toaletternas drift och öppethållande” under 2019, enligt ett brev stiftelsen har skickat till kommunen.

Där står det också:

”Tyresö slott med park är en viktig del av kommunens friluftsliv och kulturella verksamhet. Då vi får museets sida gör en fortsatt stor satsning på verksamheten så känns det naturligt att kommunen också bidrar med medel, då våra satsningar är långsiktiga och kostsamma”.

 

Fick bidrag för 2018

Bidraget på 500 000 kronor som kommunen gav för skötseln av slottsparken 2018, var det första bidraget sedan 2012, enligt brevet.

År 1930 testamenterade Claes Lagergren Tyresö slott till Nordiska museet. Två år senare började det att visas det för allmänheten under sommaren.