Byggplaner. Fyra bostadsbolag har fått markanvisning längs den gamla kraftledningen som nu är nedgrävd i Viksjö. Foto: Järfälla kommun

Kommunen går vidare med byggplaner i Viksjö

Vid den nedgrävda kraftledningen i Viksjö planeras det för flera småhus. Fyra olika byggbolag ska nu ta fram separata detaljplaner för marken.

  • Publicerad 13:30, 3 jul 2020

Skapar större underlag för skolor och förskolor i närområdena.

För tre år sedan påbörjades arbetet med att gräva ner den kraftledning som förut löpte genom hela västra delen av Järfälla, från Hässelby genom Viksjö och västra Jakobsberg, upp till E18 i höjd med Kallhäll.

I höstas blev arbetet färdigt, och planen är att bygga bostäder på några platser där kraftledningen gått. Först ut är Viksjö. Här planeras det för småhus och radhus längs stråket.

Kommunstyrelsen beslutade därför att dra igång en markanvisningstävling, där bostadsutvecklare fick komma med förslag på hur området ska bebyggas.

Tävlingen är nu över, och den 1 juni i år beslutade kommunstyrelsen om att ge markanvisningsavtal till fyra olika bostadsbolag. Bolagen har nu i uppgift att ta fram varsin detaljplan, och förhandla med kommunen om marköverlåtelseavtal.

Dan Engstrand (M), kommunalråd, menar att det är viktigt att man bygger ut i hela Järfälla för att möjliggöra för folk att bo kvar i kommunen om man känner för att skaffa ett småhus.

– Området passar bra för det, när kraftledningsstråket grävdes ned frigjordes mycket mark. Viksjö har stora naturvärden och detta skapar större underlag för skolor och förskolor i närområdena, säger Dan Engstrand.

”Inte en bra plats”

Men Socialdemokraterna i Järfälla är inte positiva till byggplanerna.

– Vi har inget emot att villor byggs, men anser inte att det här är en bra plats. Även många boende i området känner en oro inför bland annat ökad biltrafik och att grönområden försvinner, säger oppositionsrådet Eva Ullberg, (S).

Hon menar att man hade velat titta på förutsättningarna om att bygga närmare kollektivtrafiken, exempelvis i Kallhäll, samt att de efterlyst en djupare analys innan man börjar bygga kring kraftledningsstråket.

– Men det fick vi avslag på. Det är olyckligt då man inte försöker få fram bättre möjligheter för människor att åka med kollektivtrafiken, säger Eva Ullberg.

Men Dan Engstrand säger att bostäderna ger förutsättningar för att kunna utveckla både busstrafiken och säkerställa att cykelstråken fungerar.

– Det är viktigt att man gör rätt redan från början, vi har gjort en noggrann analys för att kunna bygga ut och utveckla det här bostadsområdet, säger han.

Markanvisningsavtal

Ett markanvisningsavtal tecknas mellan kommunen och byggherren. Det innebär att den sistnämnde under två års tid har rätt att ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna för hur man ska genomföra den nya bebyggelsen.

Men att en byggherre får en markanvisning betyder nödvändigtvis inte att bygget blir av. Kommunens slutgiltiga ställningstagande ges efter detaljplaneprocessen är över, och tar då beslut om eventuellt marköverlåtelseavtal.

Källa: urbanutveckling.se

Visa merVisa mindre