Kommunen förlorade marktvist mot JM

  • Publicerad 18:24, 2 mar 2014

ÖSTERÅKER När Österåkers kommun ville bygga gång- och cykelväg vid Åkers Runö station tog de över 348 kvadratmeter mark av JM och erbjöd sig att betala 125 000 kronor. Men det tyckte JM var för lite. Nu har byggjätten fått rätt i Mark- och miljödomstolen vilket betyder att kommunen i stället ska betala 365 400 kronor för marken. Dessutom ska de betala JM:s rättegångskostnad på totalt 27 900 kronor.