Fem av kommunens tio gruppbostäder ska upphandlas till privata utförare. Det här framgår av möteshandlingar inför socialnämndens möte den 30 september. Foto: Niklas Loman

Kommunen förbereder utförsäljning av gruppbostäder

Upplands-Bros kommun förbereder att sälja ut fem av sina tio gruppbostäder. Det här kan Mitt i avslöja efter att ha tagit del av en tjänsteskrivelse som kommer presenteras för socialnämndens ledamöter på torsdagen.

  • Publicerad 18:06, 22 sep 2021

I dag, torsdag, så samlas politikerna i kommunens socialnämnd för beredning inför sitt möte den 30 september.

En av flera punkter som de väntas ta ställning till under sitt möte i nästa vecka är: ”Upphandling av gruppbostad (LSS) enligt lagen om offentlig upphandling”.

Ingen vill berätta

Mitt i fick under onsdagen kännedom om en tjänsteskrivelse som skickats ut till samtliga ledamöter och ersättare i socialnämnden med sekretess.

Då tidningen kontaktar flera ledamöter under onsdagen så vill ingen berätta om innehållet i skrivelsen.

Sent på eftermiddagen lämnar kommunen dock ut handlingen som politikerna förbjudits att tala om, i och med sekretessen. Samtidigt uppger kommunen att samma skrivelse kommer publiceras på Upplands-Bros hemsida under torsdagen.

Hälften av gruppbostäderna ska säljas

Av tjänsteskrivelsen framgår att kommunen har för avsikt att ge socialkontoret i uppdrag att gå ut i en upphandling som berör fem av kommunens tio gruppbostäder (LSS-boenden).

Den tänkta upphandlingen berör: Rosa Villan, Gula Villan och Parkvägen i Bro samt Östervägen i centrala Kungsängen. Ett LSS-boende som planeras att byggas i Brunna är även en del av den planerade upphandlingen.

Totalt berör planerna 24 hyresgäster.

Av skrivelsen står att läsa: ”Målet är att upphandlingen inte ska medföra några konsekvenser för brukarna”. Det framgår även att samtlig nuvarande personal ska erbjudas att följa med till en ny aktör.

Upphandlingen är en del i nämndens mål att öka antalet driftsformer inom sitt ansvarsområde.

Källor till Mitt i uppger att personalen på de berörda gruppbostäderna informerades om planerna för fjorton dagar sedan.

Fastighetsjättens nederlag: "Moraliskt har vi rätten på vår sida"

Stämde Upplands-Bro på 150 miljoner – måste betala rättegångskostnader på 2 miljoner. Fastighetsbolaget Kilenkrysset stämde Upplands-Bro kommun på 152 miljoner efter ett infekterat avtalsbråk. Nu har dom meddelats: Kilenkrysset får inte en krona, istället tvingas man betala miljoner...onsdag 27/10 11:28