Har du märkt av det här problemet? Foto: Mostphotos

Kommunen får många frågor om trasig gatubelysning

Den senaste tiden har klagomålen som rör gatubelysning runt om i kommunen blivit fler.

  • Publicerad 16:26, 6 dec 2019

Vallentuna kommun uppger på sin webbplats att man just nu får många frågor om trasig gatubelysning och ”nedsläckta gator”.

Kommunen skriver att man har ett avtal med företaget Bogfelts installationer och entreprenad AB. Det är de som har ansvar för driften och underhållet av belysning runt om i kommunen.

Två gånger om året så ska entreprenören genomföra en rondering av Vallentunas belysning. Det innebär att att all trasig belysning lagas.

En rondering genomförs i augusti/september och en i januari. Således blir nästa rondering i januari 2020.

Därutöver har Bogfelts ansvar att laga felanmäld gatubelysning enligt en särskild prioriteringslista som du hittar i faktarutan under artikeln.

Läs mer hos kommunen.

Fakta

Då ska kommunens entreprenör ha åtgärdat trasig belysning:

Fel som ska åtgärdas omedelbart (inställelse inom 1 timme):

• Fel som utgör eller riskerar utgöra fara för liv eller egendom
• Fel på helt centralområde
• Fel på centralt styrsystem

Fel som ska åtgärdas inom 3 arbetsdagar:

• Gruppfel och mörk gata
• Defekt belysning vägkorsning
• Defekt belysning övergångsställe
• Defekt belysning tunnel
• Då tre eller fler ljuspunkter i rad är släckta på gata
• Då två eller fler ljuspunkter i rad är släckta på separat park- eller gång- eller cykelväg.

Fel som ska åtgärdas inom 15 arbetsdagar:

Övriga anmälda fel på anläggningsdelar som orsakat eller riskerar felfunktion på den offentliga belysningen.

Det kan vara till exempel:
• Påkörda stolpar, arbeten utöver elsäkring av anläggning.
• Komponentfel, ex armaturbyte
• Lokalisering och reparation av kabelfel.

Källa: Vallentuna kommun
Visa merVisa mindre