Barakrby eller Järfälla? Foto: Mostphotos

Kommunen får gehör för Barkarby station

Nämnden förslås gå på kommunens förslag. Därmed förväntas Järfälla station skrotas till förmån för Barkarby station.

  • Publicerad 07:14, 12 maj 2018

I ett tjänsteutlåtande från förvaltningschefen till landstingets trafiknämnd föreslår man att nämnden ska gå på kommunens önskan och godkänna önskemålet om att den nya tunnelbanestationen ska heta Barkarby och inte Järfälla.

Den 10 april beslutade nämnden att stationen ska heta Järfälla. Beslutet grundade sig delvis på en skrivelse från Järfälla kommun. Efter att beslutet stod klart tillsattes en politisk beredning i kommunen, och ett ändringsförslag skickades sedan in.

Den 22 maj ska nämnden slutgiltigt klubba beslutet men allt tyder alltså på att den nya tunnelbanestationen i Barkarby kommer heta just Barkarby.