Bygg- och miljönämnden ska på nytt ta ställning till verksamheten på Lindormsnäs 1:5. Foto: Läsarbild

Kommunen får bakläxa av Mark- och miljödomstolen

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro får börja om från början med sitt arbete som berör grustaget på fastigheten Lindormsnäs 1:5. Det här står klart efter ett domslut i Mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 12:53, 23 dec 2021

Den 16 december 2021 meddelade Mark- och miljödomstolen dom i målet som berör företaget CR Concrete Recyclings verksamhet på fastigheten Lindormsnäs 1:5.

Domstolen upphäver länsstyrelsens tidigare förbudsbeslut mot verksamheten, så också den tidigare samhällsbyggnadschefen Linda Edgrens beslut om förbud i syfte att bolaget skulle söka dispens från strandskyddet.

Man upphäver även bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wredéns (L) beslut att riva upp Edgrens förbudsbeslut.

Målet skickas tillbaka till bygg- och miljönämndens för handläggning på nytt.

Vad betyder då detta?

Det här innebär att nämnden på nytt måste ta ställning till verksamheten och vilka eventuella krav man ska ställa i förhållande till lagar och regler. Häri faller frågan om strandskyddsdispens.

Mark- och miljödomstolen river upp samtliga beslut bland annat för man hittat allvarliga brister i bygg- och miljönämndens kommunikationsskyldighet gentemot den verksamhet man utövar tillsyn av. Det här handlar om att den som blir föremål för eventuella beslut ska få chans att ge sin bild innan myndigheten agerar.

Man skriver även: ”Domstolen menar vidare att både kommunens beslut om förbud mot fortsatt verksamhet, så också länsstyrelsen likartade beslut är allt för otydligt utformade. Här handlar det om att den som delges ett beslut ska förstå vad denne ska göra för att kunna rätta sig efter det hela”.

– Det är viktigt att alla de aspekter som står mot varandra i frågor som dessa prövas i grunden. Därför är det välkommet att domstolen beslutar att ärendet prövas från grunden, säger Ida Texell, kommundirektör, i en kommentar.

Laglighetsprövning av ordförandebeslut

S, V och MP valde att överklaga Börje Wredéns beslut att riva upp Linda Edgrens förbudsbeslut. Detta sker inom ramen för en laglighetsprövning enligt kommunallagen som görs av förvaltningsrätten.

Även denna domstol har meddelat sitt besked. Förvaltningsrätten avvisar dessa överklaganden och uppger att "kommunala beslut enligt miljöbalken prövas inte av förvaltningsrätten".

Vad handlar konflikten om?

Historien börjar 2018 när företaget CR Concrete Recycling AB anmälde att man avsåg att fylla det grustag som tidigare funnits på fastigheten Lindormsnäs 1:5 för att senare bygga en konferensanläggning.

Detta har genom åren kommit att förändras till att bland annat omfatta ett ädellövsprojekt och en naturstig. I kommunens handlingar står det att företaget enligt anmälan skulle fylla täkten med en halv miljon kubikmeter schaktmassor – "endast rena provtagna massor".

Området där verksamheten tagit form ligger inom vattenskyddsområdet Leran som är en större dricksvattentäkt i Uppsalaåsen vid Lindormsnäs. Härifrån förses Säbyholmsområdet med dricksvatten.

Det här gör att länsstyrelsen menar att verksamheten i området är förknippad med en stor risk. Dessutom ligger den aktuella fastigheten delvis inom ett område som lyder under strandskyddsbestämmelser.

I kommunens handlingar framgår att det på platsen observerats bland annat gröngöling, korp, gärdsmyg, nötskrika och ormvråk. Turerna har sedan företagets första anmälan till länsstyrelsen 2018 varit många.

Visa merVisa mindre

Medborgarförslag om vattenleken i Kungsängens centrum

Borde även finnas i Bro: "Skulle vara fantastiskt" På torget i Kungsängens centrum finns det sommartid en fontän som lockar till lek bland kommunens yngre invånare. Nu föreslår en medborgare att en liknande lösning borde etableras i Stjärnparken i...måndag 3/10 17:28

Tyck till om detaljplanen för Centrala Bro

Promenera i framtiden – säg din mening Som en del av utvecklingen av centrala Bro vill kommunen åter igen samla in Brobornas tankar, inför en kommande detaljplan. Den här gången sker det i formen av en tipspromenad – utan några rätt eller...måndag 3/10 11:06