Ökar. Socialnämndens ordförande Dan Engstrand (M) ser att fler människor i Järfälla söker hjälp för våld i nära relationer. Foto: Mostphotos/Ingemar Walldén

Kommunen erbjuder lägenheter åt utsatta

Socialnämnden och Järfällahus har gått samman i en satsning på tillfälliga lägenheter åt människor som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer.

  • Publicerad 12:29, 8 dec 2020

Enligt kommunen står trygghetsfrågor och kvinnofrid högt på prioritetslistan.

– Det är ett målmedvetet arbete vi drivit sedan dag ett, säger Dan Engstrand (M), ordförande i socialnämnden.

Att pandemin skulle leda till omständigheter som innebär att fler behöver söka hjälp är något han befarat.

– Fler hör av sig till kommunen och till frivilligorganisationerna. Polisen har också förbättrat sitt arbete, vilket leder till att fler som lever under dessa förhållanden vågar söka hjälp.

"Starkt mörkertal"

Enligt Dan Engstrand måste kommunen finnas till för de människor som verkligen behöver det som mest. I kontakt med socialtjänsten, organisationerna eller polisen kommer man därför att kunna prövas för en så kallad jourlägenhet.

På grund av ämnets känsliga karaktär undviker Dan Engstrand att berätta hur många sådana bostäder som ingår i denna satsning, eller var i kommunen de ska finnas.

Klart är att lägenheterna i första hand är tänka för tillfälliga vistelser, men Dan Engstrand säger sig också vilja jobba för att hitta mer permanenta lösningar åt denna utsatta grupp.

– Vi är oroliga för att det finnas ett starkt mörkertal här, och vi vill självklart att alla ska kunna ta sig ur destruktiva relationer.