Kommunen: ”Det är bara ett förslag”

Stämningen var hätsk på samrådsmötet om Kårstahöjden. Nu öppnar tjänstemännen för att förslaget kan ändras.

  • Publicerad 18:07, 5 jul 2018

Uppslutningen var stor på samrådsmötet i Kårsta-Ekskogens bygdegård för den nya detaljplan om nya vägar samt kommunalt vatten och avlopp vid Kårstahöjden. Ansvariga tjänstemännen presenterade förslaget och svarade på frågor.

Enligt flera som Mitt i pratat med var stämningen hård under mötet. Kanske är det förklaringen till att projektledaren Maria Hansson ber att få ha med sig planarkitekten Christer Åberg under den intervju vi gör dagen efter mötet, en intervju där de på punkt efter punkt lämnar dörren öppen för att ändra förslaget på avgörande punkter.

Är det rimligt att avgifterna kan hamna över en miljon kronor?

– Det är jättemycket pengar och en första beräkning. Det finns ingen exakr uppgift av vad det kommer att kosta än. Precis som med detaljplanen är det ett förslag. Så det är fortfarande ett levande dokument och det är väldigt öppet för förändring, säger Christer Åberg.

Kan man tvinga folk att stycka av sina tomter?

– Nej, det kan vi inte göra. Det är den enskilde fastighetsägaren som har rätt att göra vad han vill. Därför håller man det väldigt fritt. 

Varför ska de då betala styckningsavgift?

– Kommunen ser över sina debiteringsrutiner, säger Maria Hansson. Det är inte klart ännu om det ska tas ut direkt eller i samband med att styckningen görs. Det kanske inte görs förrän långt senare.

Stämmer det att det finns hus på Kårstahöjden som inte kommit med i planen?

– Det kan vara så att det blivit en miss, säger Christer Åberg. Det är något som kommer att ses över.

 Varför ska ni expropriera Denniz Yucels tomt?

– Vi ska inte expropriera några tomter. Det är ett förslag som kommit i en dagvattenutredning. Vi har bara tillämpat det förslaget. Därför är det viktigt att få in synpunkterna från samrådet. Kanske behöver vi hitta en annan plats. Än så länge är inget fastställt.

Det verkar som att de utredningar som gjorts är bristfälliga om så många uppgifter kan behöva ändras.

– Det är därför vi går ut på samråd. Utan de synpunkterna kommer planförslaget inte att bli så bra som vi hoppas.

Under projektets gång har flera nyckelpersoner bytts ut, spelar det roll?

– Ja, det är hög omsättning av personal på samhällsbyggnadsförvaltningen. Så det spelar absolut roll. I vanliga fall ska ett planuppdrag pågå i två år. Här kom förstudien 2012. Det är olyckligt att det dragit ut på tiden.

Det låter tungjobbat och ineffektivt?

– Ja, det är den tragiska följden.