Kommunen delar ut varning – till sitt eget bolag

AB Solom har allvarliga brister inom flera LSS-insatser, enligt vård- och omsorgskontoret. Nu varnar kommunen sitt eget bolag. Men uppgifterna tillbakavisas av Solom.

  • Publicerad 06:30, 19 maj 2022

Vi kan inte behandla Solom annorlunda bara för att det är kommunens eget bolag.

Verksamhetsuppföljningen av AB Solom gjordes enligt vård- och omsorgskontorets rapport efter signaler om brister från avdelningen funktionshinder.

Sammanlagt omfattas ett drygt hundratal brukare av insatserna avlösarservice, ledsagarservice och kontaktperson.

Resultatet av granskningen blev att man fann allvarliga brister. Bland annat menar kontoret att klagomålshanteringen inte följer gällande rutiner, att alltför många insatser inte verkställs enligt beslut, och att personalen inte får den introduktion och fortbildning som krävs.

Bolaget håller inte med

Vård- och omsorgskontoret har begärt in en handlingsplan från Solom och nämnden har dessutom utdelat en formell varning till AB Solom.

Men bolaget håller inte med om kritiken. I ett svar menar bolaget att rapporten innehåller felaktigheter, så som att den fortbildning som kommunen kräver inte nämns i avtalet och därför inte bör tas upp i avtalsuppföljningen.

Att insatser inte verkställts beror på svårigheter att rekrytera kontaktfamiljer trots omfattande affischering och annonskampanjer i press och sociala medier, förklarar AB Solom.

– Det är nog svårt att hitta kontaktfamiljer åt barn med väldigt särskilda behov, men har man det uppdraget så måste man ändå genomföra det, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna-Lena Johansson (L).

Socialdemokraterna, som var kritiska då vård- och omsorgsverksamheten bolagiserades 2013, menar att den nya strukturen leder till otydlig ansvarsfördelning och motstridiga intressen inom den kommunala organisationen.

– När nämnden och bolaget skickar formella varningar och skrivelser till varandra, så är det något som inte stämmer. En god vård och omsorg till Sollentunaborna ska vara i fokus, inte någon juridisk tvist mellan olika delar inom kommunen, säger oppositionsrådet Anton Lindgren (S).

Kritiken tillbakavisas av Anna-Lena Johansson.

– Vi kan inte behandla Solom annorlunda bara för att det är kommunens eget bolag, säger hon.

Handlingsplan klar

AB Soloms styrelseordförande Torbjörn Rosdahl (M) förklarar att kritiken tas på ”största allvar”.

– Ja, vi ifrågasätter inte den. Nu ska vi bara se till att det att det inte upprepas, säger han.

Men i AB Soloms svar på avtalsuppföljningen ifrågasätts ju kontorets uppföljning ganska skarpt?

– Ja, men det var då. Vi hade möjlighet att svara på frågor, men nu har vi fått en varning och det beklagar vi. En handlingsplan har redan lämnats in. Där framgår det konkret vad vi ska göra.

Nämnden varnade en annan utförare i mars efter en verksamhetsuppföljning som visat på brister inom boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice.

Beslut som inte verkställs

Enligt avtalen mellan kommunen och AB Solom ska beslut om avlösarservice och ledsagarservice verkställas inom 30 dagar. Beslut om kontaktperson ska verkställas inom 3 månader.

I vård- och omsorgskontorets uppföljning visade det sig att 5 av 33 (15 procent) beslut om avlösarservice var icke-verkställda.

7 av 30 (23 procent) beslut om ledsagarservice var icke-verkställda.

8 av 55 (15 procent) beslut om kontaktperson var icke-verkställda.

2 av 2 (100 procent) beslut om kontaktfamilj var icke-verkställda.

Ett ärende som gäller kontaktfamilj har inte blivit verkställt på ett och ett halvt år, och brukaren väntar fortfarande.

Källa: Vård- och omsorgskontoret

Visa merVisa mindre

Först i Sverige

AB Solom ägs av Sollentuna Kommun och var 2013, då bolaget bildades, helt unika då det var första gången som en kommun bolagiserade den egna regin inom vård och omsorg.

Bolaget erbjuder personlig assistans, hemtjänst, daglig verksamhet, äldreboende och LSS-boende.

Man finns på över 40 platser i Sollentuna och har mer än 1 000 medarbetare.

Källa: AB Solom

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Så drabbas ridskolan av inflationen

Nyheter Kan tvingas höja avgiften: "Känns riktigt jobbigt" Dyrare el, diesel och foder – för Överby ridskola har inflationen lett till mörka orosmoln på ridskolans himmel."Vi är beroende av det mesta som ökat, vi är ganska utsatta", säger Lena Wiman,...fredag 12/8 16:12

Flicka föll från balkong – skulle spela in Tiktok-video

Nyheter Oklart skadeläge En flicka har fallit från en balkong på tredje våningen. Hon har själv uppgett att hon skulle spela in en Tiktok-video.torsdag 11/8 9:10