Utdelning på Ekvägen. Björn som är medarbetare på teknik- och fastighetsförvaltningen deltar i utlämnandet av luftrenare. Foto: Botkyrka kommun

Kommunen delar ut luftrenare till rökdrabbade i Grödinge

Nu är utdelningen av luftrenare till Botkyrkabor som bor nära detbrinnande avfallshögarna i Kagghamra igång.

  • Publicerad 05:41, 13 feb 2021

Förra lördagen fattade krisledningsnämnden i Botkyrka beslut om att köpa in luftrenare till de Grödingebor som bor inom en radie av 3 kilometer ifrån brandhärden i Kagghamra. Inköpen kostar kommunen 3 miljoner kronor.

Detta efter att norska experter gjort mätningar av flyktiga organiska ämnen i området.

Flyktiga organiska ämnen

Flyktiga organiska ämnen är en samlande benämning av föroreningar, som i närvaro av solljus och tillsammans med kväveoxider bildar marknära ozon.

Flyktiga organiska ämnen kan bildas vid ofullständig förbränning, men de kan även släppas ut från till exempel bensinångor och lösningsmedel som avdunstar. En del flyktiga organiska ämnen används som lösningsmedel vid industriella processer, samt för färg och lack.

Källa: Naturvårdsverket

Visa merVisa mindre

– De som bor inom en radie av tre kilometer från branden och upplever besvär även inomhus kan överväga att använda luftrenare som uppfyller högt ställda krav, sade Tom Bellander som är professor i mlljömedicin och som tolkar värdena som kommer in från luftmätningarna till Botkyrka.se efter beslutet förra helgen.

Utdelningen har dragit igång. Drabbade kan hämta luftrenare hos teknik- och fastighetsförvaltningen på Ekvägen 30 i Tumba fram till torsdag.

Dessa tider gäller:

Lördag och söndag: Klockan 9-15

Måndag till torsdag: 8-18.

Den som inte har möjlighet att hämta renare själv kan beställa hemkörning på kommunens hemsida.