På bilden syns hållplatsen som nu måste rivas. Foto: Läsarbild

Kommunen bygger om nybyggd busshållplats för 14 miljoner

Det här är historien om en nästan färdigbyggd busshållplats i kommunens jättebygge Tegelhagen, en detaljplan som antogs 2017, hög trafiksäkerhet – och politiker som plötsligt ändrar sig.

  • Publicerad 16:59, 13 nov 2020

Bygget av Tegelhagen är i full gång. Nu visar det sig att man stött på patrull. I centrum för det hela står en nybyggd busshållplats som ligger på Rösaringvägen.

– Det har kommit både foton, samtal och mejl till våra kontor med information att det är trafikstökigt på platsen, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den tillförordnade samhällsbyggnadschefen Linda Edgren bjöds in för att informera politikerna i kommunstyrelsen om situationen.

Budskapet löd att hållplatsen bidrar negativt till framkomligheten i området eftersom trafiken måste vänta då bussen stannar – och då bildas köer.

Timglashållplatsen i sin nuvarande form. Foto: Läsarbild

Det framkom även att det fanns en oro över trafiksäkerheten vad gäller barn, gång- och cykeltrafikanter, samt frågor ställdes kring utryckningsfordons framkomlighet i händelse av kö.

– Jag vet inte riktigt när politiken noterade vad som byggdes, hela projekteringen är ju baserad på den detaljplan som antogs 2017, säger Linda Edgren.

Linda Edgren och Fredrik Kjos. Foto: Upplands-Bro kommun

Av denna plan framgår inte exakt vilken typ av hållplats som ska byggas i området, dock en rad punkter som politiken vill att tjänstemännen tar hänsyn till och som framgår av planbeskrivningen.

Det handlar dels om en hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen och att trafiksäkerheten för barnen ska vara hög.

Kort efter mötet i kommunstyrelsen valde Fredrik Kjos (M) att ta ett brådskande ordförandebeslut i frågan. I detta framgår att samhällsbyggnadschefen ska snabbutreda alternativa utformningar av busshållplatsen till nästa möte.

Ordförandebeslutet avslutas med orden: ”Ombyggnationen ska ske snarast möjligt och kostnaden ska vara förklarlig”.

Foto: Läsarbild

På nästa möte i kommunstyrelsen den 28 oktober hade tjänstemännen snabbutrett. Nu fanns två förslag på bordet: Förskjuten klackhållplats eller förskjuten fickhållplats.

Politikerna röstade på förskjuten fickhållplats.

Men hur kommer det sig att det blev såhär från början?

– Vi hade nog inte riktigt förstått att den här lösningen innebar att trafiken skulle stoppas upp helt då bussen stannade, säger Fredrik Kjos.

Linda Edgren uppger att beslutet att bygga om hållplatsen kommer kosta cirka 14 miljoner kronor exklusive vinterstopp.

Enligt den tidsplan som finns i dagsläget så kommer den nya busshållplatsen vara klar i slutet av maj 2021.

Här alternativen som valdes bort:

Klackhållplats med förskjutning ligger i anslutning till körfältet, vilket gör att om bussen står vid hållplatsen stoppas trafiken bakom. Det finns möjlighet att köra om stillastående buss i motsatt körfält. Totalkostnad för detta alternativ är 8-10 miljoner kronor exkl. vinterstopp.

Timglashållplats är den mest trafiksäkra lösningen för oskyddade trafikanter. Den är en bra hastighetsdämpande åtgärd. Gående, cyklister och kollektivtrafik får en tydlig prioritering.

Källa: Upplands-Bro kommun

Visa merVisa mindre

Förskjuten fickhållplats?

Bussen står skilt från vägbanan, omkörningar blir säkrare då sikten är god. Det är även en trafiksäkrare lösning för oskyddade trafikanter jämfört med klackhållplats eftersom dessa kommer längre fram vid övergångställe och syns därmed bättre för övrig trafik.

Eftersom fickhållplatser tar större plats i anspråk än övriga alternativ så kommer gång- och cykelbana behöva minskas till 3 meter bred.

Källa: Upplands-Bro kommun

Visa merVisa mindre

Tjugo personer borta från Finnstaskolan

Rekordhög sjukfrånvaro inom skolan: "Det finns inga vikarier" Covid-19 och den rekordsnabba spridningen av omikronvarianten har drabbat Upplands-Bros skolor och förskolor hårt. Just nu är en omfattande del av skolpersonalen hemma i sjukdom eller i karantän.måndag 17/1 17:04