Vänta med bad. Prover tas den här veckan. Foto: Mikael Andersson

Kommunen avråder från bad efter utsläpp

Kommunen avråder från att bada i havet runt Värmdö just nu. Orsaken är att man tvingats släppa ut orenat avloppsvatten efter den senaste tidens regn.

  • Publicerad 16:09, 1 jun 2021

Förra veckans kraftiga regn har lett till att Värmdö kommun tvingats brädda, alltså släppa ut orenat avloppsvatten rakt ut i havet. Det handlar om vatten från kök, toalett, dusch och tvättmaskin och orsaken är att man vill undvika översvämningar.

Kommunen avråder därför från att bada i havet tills man tagit prover på vattnet. Det görs under veckan, vid Grisslinge havsbad, Grills i Ålstäket, Östersjöviken i Stavsnäs, Björkviks brygga i Björnö, Stora och Lilla sand i Björnö, Återvallsträsk Ingarö, Djurö minigolf, Trouville och Fläskberget på Sandön.

Bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat vatten, risken är annars är stor att avloppsvattnet pressas baklänges upp ur nätet och översvämmar gator och källare, skriver kommunen på sin hemsida.

Vid en bräddning hamnar virus och bakterier som finns i avloppet, i badvattnet. De flesta tarmbakterier och virus som lever i människan dör snabbt när de kommer utanför människokroppen, eftersom sjö- och havsvatten inte är deras naturliga miljö. En vecka efter bräddning brukar halterna vara så pass låga att det bör vara säkert att bada igen, skriver kommunen på sin hemsida.

Resultatet av provtagningen och information om badstatus kommer att publiceras på kommunens hemsida och Facebook.

Här har breddningar skett

26-27 maj, vid följande pumpstationer:

Ekvik
Gamla Saltarövägen
Haghulta
Hemmesta
Ängsvik
Hemträsk (Skeppdalsström)
Mörtnäs
Lostigen 28
Ingarö strand