Kommunen anklagas för snedvriden konkurrens

Kommunens upphandling av viltvårdstjänster har inte varit bekymmersfri. Den första upphandlingen avbröts trots att man fått in kvalificerade anbud och den andra överklagades till förvaltningsrätten. – Det är så uppenbart att det har gått fel till. Det här handlar om vänskapskorruption, säger en person på anbudssidan.

  • Publicerad 07:15, 8 sep 2018

Tidigare har kommunen fått kostnadsfri hjälp med viltvårdstjänster av två personer med jägarexamen. Men nu har kommunen bestämt sig för att viltvårdstjänsterna ska köpas in av tre leverantörer mot en timersättning. Kostnaden beräknas till cirka 200 000 kronor per år.

I den första upphandlingen lämnade sex leverantörer anbud. Tre av dem ansågs kvalificerade. Men upphandlingen avbröts – med motiveringen att endast två giltiga anbud hade inkommit.

I den andra upphandlingen ändrades kravställningen. Leverantören skulle inte bara inneha Trafikverkets utbildning "Arbete på väg" nivå 1, utan även nivå 2. Leverantören skulle inte bara ha tillgång till godkänd jakthund, utan äga den. Kravet på att inneha skottlossningstillstånd vid uppdragets påbörjan ändrades till innehav vid ansökans inskickande – vilket blockerar leverantörer som inte redan i dag har aktiva uppdrag i någon kommun och har kunnat söka tillstånd av polisen.

Endast tre personer lämnade in anbud i den andra upphandlingen. Mannen som hade vunnit den första kunde inte dela i den andra – eftersom hans polisgodkända jakthundar är registrerade på hans hustru. Mannen som kom tvåa i den första upphandlingen vann i stället. Hans timpenning är 580 kronor per timme för vanliga uppdrag och 980 kronor för jouruppdrag. Att jämföra med den tidigare vinnarens anbud, 430 kronor per timme.

Den andra upphandlingen har överklagats av en person som menar att kravställningen utformats för att blockera konkurrenterna så att "rätt" person ska vinna.

– Det är så uppenbart att det har gått fel till. Det här handlar om vänskapskorruption för att gynna en viss leverantör. De fick honom inte som etta i den första upphandlingen, så de drog tillbaka den och gjorde om den, säger han.

Han menar att denna "önskekandidat" har en orimlig prissättning av sina tjänster jämfört med andra anbudsgivare, vilket kostar skattebetalarna onödiga pengar. I anbudsutvärderingen viktas kompetenserna fisketillsyningsman, jakttillsyningsman och naturvårdsvakt tre gånger högre än prissättningen. Han menar att dessa kompetenser inte behövs för uppdraget utan har skapats för att lyfta en viss kandidat.

– Får man ställa vilka villkor som helst när det är konkurrensbegränsande? Någonstans måste gränsen dras för vad som är relevanta krav. Det är det jag ifrågasätter, säger han.

Kommunen har i sitt yttrande till förvaltningsrätten skrivit att "kommunen har full rådighet att ställa relevanta krav" och att det "står kommunen fritt att avgöra vilka kompetenser som krävs eller vilka behov kommunen har".

– Jag tycker att det är bra att man överklagar om man inte är nöjd. Att vi får en prövning, säger Mikael Rångeby, kommunens samhällsbyggnadschef.

– Det är klart att det kan finnas synpunkter på vilka krav som ställs och det finns olika intressen i denna fråga. Men jag har inga skäl att tro att det finns någon vänskapskorruption i detta, fortsätter han.

Varför ändrades kraven i den andra upphandlingen?

– Att ändra kravställningen betyder inte nödvändigtvis att man skärper kraven, utan att de blir tydligare. Det finns inget samband mellan ändrade krav och färre anbudsgivare. Vi tycker själva att vi har gjort kraven tydligare så att vi har en schyst och rättvis utvärdering.

Har kommunen en policy för kravställning?

– Vårt intresse är att ställa krav så att man förstår varför de är ställda, byggt på branscherfarenhet om varför de behövs. Ingen upphandling genomförs utan att upphandlingsenheten är med; våra proffs som ställer frågor som: "varför ställer vi dessa krav? Är det relevant? Är det konkurrensbegränsande?".

MER Trafikverkets "Arbete på väg"

Nivå 1: Utbildningens syfte är att du ska känna till hur och varför ett vägarbete ser ut som det gör, samt förstå riskerna med vägen som arbetsplats. Utbildningen tar även upp olika roller, ansvar och skyldigheter mellan till exempel arbetsgivare och arbetstagare, beställare och utförare. Tillsammans ska vi skapa säkrare arbetsplatser.

Nivå 2: Vänder sig till förare av alla typer av vägunderhållsfordon och service- och arbetsfordon. Utbildningen ger behörighet att utrusta och märka ut sitt eget fordon. Den ska ger också kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för dig och dina kollegor, samt god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre