Kommunalråden rasar mot avstängningar

Nästa år kommer stora delar av Roslagsbanan att stängas av för renovering. Helt oacceptabelt, anser kommunalråden i Täby, Vallentuna och Österåker. I ett brev uppmanar de Landstinget att tänka om.

  • Publicerad 10:46, 16 dec 2016

Roslagsbanan byggs ut och renoveras. I samband med det arbetet kommer några linjer att stängas av under nästa år.

Kårstalinjen stängs av från den 7 januari till och med den 20 augusti, Österskärslinjen stängs av från den 22 juni till någon gång i december och sträckan mellan Djursholm Ösby och Roslags-Näsby stängs under sommaren. Dessutom kommer linjerna att stänga under ett antal helger.

Det är alldeles för långa avstängningstider, anser man från Täbys, Vallentunas och Österåkers håll.

Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby, Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåker och Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, har skrivit ett gemensamt brev till Landstinget. Där framhåller de att de långa avstängningarna kommer att slå hårt mot invånarna i respektive kommun.

De skriver:

”För den stora mängd resenärer som dagligen är beroende av Roslagsbanan utgör avstängningar en mycket stor olägenhet. Även om ersättningstrafik i form av bussar sätts in under avstängningsperioderna så kommer de inte att kunna ersätta den snabba och köoberoende Roslagsbanan. Varje möjlighet att förkorta avstängnings- perioderna blir därvid av stort värde.” 

Vidare skriver de att en bättre planering borde kunna få ned avstängningstiderna. De säger sig därför vilja få igång en dialog med Landstinget om alternativa lösningar.

LÄS MER:

22 nya tåg till Roslagsbanan

Utbyggnaden fortsätter

Ja till förlängd Roslagsbana