Viktiga cykellänkar på Södertörn ligger inom Stockholms ansvarsområde. Foto: Mostphotos

Kommunal kritik mot regionens cykelplan

För långsam utbyggnadstakt och brister i finansieringen. Kommunerna på Södertörn är starkt kritiska till regionens omarbetade cykelplan.

  • Publicerad 10:07, 6 maj 2021

Egentligen är det inte mycket mer än själva målet som får godkänt – att 20 procent av resorna i länet ska ske med cykel år 2030.

Men det är en målbild med många sprickor, framhåller Södertörnskommunerna i sitt remissvar. Andelen cykelresor i länet har inte ökat alls de senaste åren utan låg 2019 kvar på samma låga nivå som 2015 (7 procent).

– Helt klart behöver det göras betydligt mer, säger Marie Åkesdotter (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet i Tyresö kommun.

”För att nå målet anger cykelplanen ett antal strategiska insatsområden. Det är dock oklart vilken måluppfyllelse dessa insatsområden ger”, skriver de åtta kommunerna som noterar att själva finansieringen av ett utbyggt regionalt cykelnät utelämnas i planen.

”Olyckligt då detta troligen är den viktigaste pusselbiten för att utbyggnadstakten ska kunna öka och målen nås”, skriver Södertörnskommunerna.

Låsta investeringar

Enligt kommunerna är större delen av länsplanen för investeringar i infrastruktur redan låst efter Sverigeförhandlingen. Bara drygt nio procent är öronmärkta för åtgärder inom cykelnätet.

"Det behöver göras betydligt mer", säger Marie Åkesdotter (MP). Foto: Viktor W Bardun

Själva ansökningsförfarandet är också komplicerat, skriver kommunerna, eftersom bidraget på upp till 50 procent av cykelinvesteringar bara utgår till den kommun som är väghållare. Men kommunerna på Södertörn är exempelvis beroende av att Stockholms kommun prioriterar vissa länkar – som inte alltid upplevs som lika viktiga för skattebetalarna i Stockholm.

– Skrubba Malmväg mellan Tyresö och Stockholm är ett bra exempel. Det är en viktig länk för Tyresöborna men förmodligen inte lika viktig för Stockholm, säger Marie Åkesdotter.

Därför vill de åtta kommunerna att Region Stockholm i samarbete med Trafikverket utarbetar finansieringslösningar ”som är mer anpassade till verklighetens utmaningar.”

Kommunerna på Södertörn är också kritiska till cykelplanens fokus på arbetsresor, eftersom två av tre bilresor i länet är fritidsresor.

Vid ett tidigare möte beslöt kommunstyrelsen i Tyresös att anta det gemensamma remissvaret från kommunerna på Södertörn. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Södertörn växer

I dag bor över 500 000 människor på Södertörn.

Till Södertörnskommuner räknas Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.

Fram till 2030 beräknas ytterligare cirka 100 000 personer ha bosatt sig i någon av de åtta kommunerna.

Det regionala cykelvägnätet ska år 2030 innefatta cirka 800 km cykelväg.

Visa merVisa mindre