”Kommer att ske allvarlig olycka”

Tappade pallar från höga höjder, brutna båtben och truckar som kolliderar. Tillbud- och olycksrapporterna från Martin & Serveras distributionscentral i Enköping till Arbetsmiljöverket har varit många under åren. Nu hotar myndigheten med vite.

  • Publicerad 16:38, 9 nov 2020

Får det fortsätta såhär kommer det inte dröja länge innan det sker en riktigt allvarlig olycka.

2017 slog matgrossisten Martin & Servera upp portarna för ett nytt jättelager och distributionscentral i Varghällar i Enköping.

Företagets verksamhet i Årsta/Stockholm och Västerås lades ned, och flyttades till de nya lokalerna i Enköping.

Stor arbetsgivare

Det är idag en arbetsplats med omkring 300 medarbetare. Varav cirka 240 arbetar på lagret.

Det gör Martin & Servera till en av Enköpings största privata arbetsgivare.

Men det är också en arbetsplats med flera tillbud och olyckor.

2019 anmäldes 23 tillbud eller olyckor på arbetsplatsen till Arbetsmiljöverket. Av dessa 23 klassades fem som olyckor.

Saknade rutiner

Efter en inspektion i april förra året slog Arbetsmiljöverket också fast att företaget saknade fungerande rutiner för att fånga upp olycksfall och tillbud samt för att utreda de bakomliggande orsakerna till de händelser av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffar i verksamheten.

I år har tolv rapporter skickats till Arbetsmiljöverket. Samtliga det senaste halvåret.

Är det många?

Både ja och nej tycker produktionschefen på Enköpingsanläggningen, Stefan Käll.

– Vi är en stor arbetsplats och vi uppmanar våra medarbetare att göra anmälningar, just för att kunna förebygga olyckor, säger Stefan Käll.

Tillbuden varierar, olyckorna likaså.

Den allvarligaste: Den 24 juni rapporterades det att en anställd på företaget fick en fraktur i båtbenet efter att ha lyft en 24 kilo tung mjölsäck.

Dessutom har pallar med varor rasat ned från hög höjd på lagret. Dock utan att någon blivit skadad.

Medarbetare slår larm

Nu slår medarbetare på anläggningen i Enköping larm om att det bara är en tidsfråga innan en allvarlig olycka sker, om det får fortsätta som det gör nu.

– Får det fortsätta såhär kommer det inte dröja länge innan det sker en riktigt allvarlig olycka, säger en anställd på företaget.

”Inget säkerhetstänk”

Medarbetarna berättar att produktionsledarna på arbetsplatsen bytts ut flera gånger sedan dessa anställdes. De menar också att cheferna på företaget vet om farorna på arbetsplatsen, men att inget görs.

– Det finns inget säkerhetstänk. Jag har sagt det till mina chefer. Men det händer ingenting, säger en anställd.

Det är dock något som Magnus Persson, platschef på anläggningen, inte håller med om.

– Säkerheten är det viktigaste för oss, den går före både kvalité, effektivitet och kostnader, säger Magnus Persson, och tillägger:

– Om alla följer våra säkerhetsföreskifter så kommer det inte ske några olyckor på arbetsplatsen.

Går åt rätt håll

Att anmälningarna minskat från 23 förra året till 12 hittills i år tycker företagets ledning också tyder på att säkerhetsarbetet går åt rätt håll.

– Jämfört med förra året då vi hade 23 anmälningar samma period tycker jag det tyder på att vi arbetat igenom tillbud och olyckor och lyckats minimera riskerna framåt. Arbetsplatsen har blivit säkrare jämfört med förra året.

Skyddsombud slog larm

I mitten av maj 2020 slog även två skyddsombud på Martin & Servera larm till Arbetsmiljöverket angående arbetssituationen på företagets fryslager i Enköping.

Skyddsombudets begäran handlade om att företaget skulle vidta åtgärder för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön i frysen vid lagret i Enköping.

Nu riskerar även företaget 50 000 kronor i vite, om företaget inte översänder en plan innan den 20 november för hur en rad åtgärder ska genomföras.

Bland annat ska företaget redogöra för om det finns situationer- eller arbetsuppgifter som är starkt psykiskt påfrestande.

Samt om det finns faktorer som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

– Vi har inte skickat in den än, men vi kommer att göra det, säger Magnus Persson.

Arbetsmiljöverkets krav:

1. Ni ska, utifrån resultatet av den undersökning ni genomfört av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid ert arbetsställe i Enköping, bedöma om det finns risker som kan leda till ohälsa och olycksfall i arbetet bland era arbetstagare. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå om riskerna är allvarliga eller inte. Minst följande faktorer ska bedömas:

2. Ni ska utifrån resultatet av riskbedömningen i kravpunkten 1, i en skriftlig tidsatt handlingsplan ange de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet men som ni inte kan genomföra omedelbart. I planen ska också anges vem som ska se till att åtgärderna genomförs.

Visa merVisa mindre

Disciplinnämndens dom mot Fanna BK

”Förbudet mot otillåtet inflytande och ägande – och därmed principen om föreningars självbestämmanderätt – är av särskild betydelse för den sportsliga integriteten inom svensk fotboll varför brott mot 1 kap 8 § RB är av allvarlig karaktär vilket ska beaktas vid straffmätningen.”

Westerlundska inför fjärrundervisning – igen

Nyheter Westerlundska gymnasiet övergår till att delvis undervisa på distans. Bland annat för att minska trängseln i skolan matsal. – Det finns en oro både bland elever och personal, säger Carina Westh som...torsdag 26/11 11:41

Bestulen på golfklubbor? Se hit!

Nyheter Golfklubbor som tros vara stulna har hittats. En man misstänks ha misshandlat en kvinna. Det är något av dagens blåljusrapport.torsdag 26/11 10:54