I fjol skördades runt 40 kg honung. Lika mycket lämnades också kvar som vintermat åt bina. Foto: Åsa Sommarström

Kom och träffa Norra Djurgårdsstans bin

Bzzzz, bzzzz, bzzzz. 120 000 invånare i norra Djurgårdsstan hjälper till att hålla ekosystemet i balans. Nu bjuder de in till husesyn.

  • Publicerad 09:44, 22 jun 2017

Det bor inte bara nyinflyttade människor i Norra Djurgårdsstan. Det surrar också runt hundratusentals bin.

Satsningen på biodling i Norra Djurgårdsstaden är nu inne på fjärde året. Kuporna sitter vid Kontorsvillan vid Bobergsgatan.

Sprida kunskap

Bikuporna har satts upp med bidrag av stadsdelen. Anledningen är att sprida kunskap om ekosystemtjänster.

– De pollinerande insekterna har en avgörande roll i bevarandet av den biologiska mångfalden. Utan dem skulle våra parker, odlingar och skogar sluta blomma, säger Pim Bendt från företaget Bee Urban i ett uttalande på stadens hemsida.

Viktigast är att knyta ihop stadens större grönområden även inne i stadskärnan, berättar han.

– Ett bra exempel här är hur Gärdets bostadsområden behöver ha tillräckligt mycket blommande grönska för att insekter, fåglar och andra nyttodjur ska kunna röra sig mellan södra och norra Djurgården.

Guidade visningar

Bee Urban sköter även kuporna i Norra Djurgårdsstan och håller i guidade visningar, på stadsdelsförvaltningens uppdrag.

Träffpunkt för visningarna är vid bikuporna utanför kontorsvillan vid Bobergsgatan 15. Datumen är 29 juni kl. 17, 10 aug kl. 17, 21 aug kl 17.