Värtaverket ska avvecklas till 2022. Foto: Mostphotos

Kolverket i Värtahamnen ska stängas ner

En tredjedel av Stockholms koldioxidutsläpp spyr ut från Värtaverket. Nu har Fortums styrelse beslutat att avveckla kolkraftverket fram till år 2022.

  • Publicerad 08:52, 23 feb 2017

Kolkraftverkets i Värtahamnen har med sin höga skorsten blivit en bekant silhuett i Stockholm. Men förutom att förse Stockholmare med värme och el spottar verket ut närmare en tredjedel av Stockholms totala koldioxidutsläpp.

Planen var att Fortum Värme, som ägs av Stockholms stad och finska Fortum Oy, skulle avveckla verket fram till 2030 men genom ett styrelsebeslut väljer man nu att avveckla redan till år 2022.

– Det kommer få en stor effekt på klimatet. Vi hade som plan när vi tog över makten att avveckla verket fram till 2020, men genom diskussioner med Fortum har vi kommit överens om att 2022 är ett rimligt mål med tanke på förutsättningarna, säger miljöborgarråd Katarina Luhr (MP).

Energi från serverhallar

Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd.

Man behöver bland annat säkerställa att det nya biokraftvärmeverket i Värtahamnen fungerar som det ska, samt säkerställa att produktionen av fjärrvärme också motsvarar det ökade antalet bostäder.

– Det byggs väldigt mycket i staden och vi måste därför analysera hur tidigt det är möjligt att ersätta verket. Vi ställer hårdare krav på att bygga energisnålt vilket innebär att det behövs mindre fjärrvärme per bostad. Vi har också tittat på lösningar som att använda värmen från serverhallar för att kunna energieffektivisera, säger Katarina Luhr.

Även ett det 60 år gamla Hässelbyverket ska ersättas med ett nytt kraftvärmeverk som ska förse över 200 000 hushåll med förnybar energi.

Hur mycket koldioxidutsläpp försvinner när verket avvecklas? 

– Den genomsnittliga stockholmaren släpper ut 2,5 ton koldioxid per år. Försvinner kolkraftverket i Värtahamnen räknar man på att utsläppen minskar med 0,7 ton koldioxid per person och år. Så varje år vi kan tidigarelägga nedläggningen av kolkraftverket är mycket positivt.

Hos oppositionen har man inga invändningar.

– Det här är ett mycket positivt besked för klimatet. Vi har hela tiden varit positiva till att fasa ut kolkraften innan 2030 om förutsättningarna finns. Därför välkomnar vi att detta nu blir möjlighet redan till 2022, säger Joakim Larsson (M), oppositionsborgarråd.