Bernt Lager, Tommy Ståhl, Britt-Marie Kristiansson och Elisabeth Fältström är några av de kolonister som oroas av byggplanerna i området mellan Brommaplan och Bromma flygplats. Foto: Sara Flodin

Kolonister upprörda över byggplaner

Förslaget på 3000-4000 nya bostäder i Riksby kom som en chock för många av de cirka 700 kolonisterna i området. Enligt dem kan 170 stugor rivas. – Det är jättedåligt att vi inte fick veta något i förväg, säger Britt-Marie Kristiansson.

  • Publicerad 16:29, 31 mar 2016

Programförslaget för bygget av en helt ny stadsdel med cirka 3000-4000 bostäder i Riksby släpptes den 22 februari. Sedan dess har det varit samråd – det vill säga den period då allmänheten och olika remissinstanser får tycka till om förslaget.

– Vi har lämnat in en skrivelse om att vi önskar en dialog. Vi vill att de ser oss som en resurs, säger Elisabeth Fältström, ordförande i Riksby koloniträdgårdsförening.

I förra veckan träffades alla koloniföreningarna i området för att skriva ihop in en gemensam skrivelse med synpunkter. Framför allt handlar det om att kolonisterna vill att staden tar mer hänsyn till det snart hundraåriga områdena och dess karaktär med gamla knotiga äppelträd och rikt djurliv med till exempel hackspett och räv.

– Området har kulturhistoriskt värde och är ett viktigt strövområde för många som bor här i närheten. Det finns också många fornlämningar här, säger Elisabeth Fältström.

Enligt henne riskerar Riksby koloniträdgårdsförening att bli av med cirka 90 av sina 134 kolonistugor om byggplanerna blir verklighet. I de andra två föreningarna handlar det om cirka 80 stugor.

– Jag blev faktiskt chockad. Det är jättedåligt att vi inte fick veta något i förväg med tanke på att de ska föra en kontinuerlig dialog med oss, säger kolonisten Britt-Marie Kristiansson vars stuga ligger i farozonen.

Hon tycker att de nya bostadshusen borde uppföras på helt andra ställen.

– Bygg där det inte är skog idag, exempelvis på golfbanan och tennisbanan, säger hon.

Men det är inte bara rivning av stugor som är problemet med byggplanerna i Riksby, tycker Elisabeth Fältström och flera andra kolonister som lokaltidningen Mitt i pratar med. De nya höga husen på sex-sju våningar riskerar att skugga lotterna och de nya breda lokalgatorna kommer att dra in störande trafik i koloniområdena.

– De sliter sönder hela området! Det kommer inte att vara ett koloniområde längre utan ett pittoreskt inslag i den nya stadsdelen, säger Britt-Marie Kristiansson.

– Vi började känna oss trygga när vi fick nya arrendeavtal för några år sedan, suckar hon.

– Man började planera för att vi kunde ha kvar det här på sikt, säger Elisabeth Fältström.

Totalt handlar det om cirka 2 000 personer som vistas i koloniområdena under säsongen om man räknar in familjer och medkolonister, säger Elisabeth Fältström.

– Det här slår mot den lilla människan. Det sociala livet här är fantastiskt, säger hon.

Samrådstiden gick egentligen ut den 4 april. Men nu har det förlängts något för alla remissinstanser ska hinna ha sammanträde under remisstiden. Stadsbyggnadskontorets pressavdelning hälsar att det kommer att ta minst ett par veckor att sammanställa alla synpunkter.