Stängd. Kolonilotterna och Rosenparken på Riddersvik stängdes av 2020 efter att höga blyhalter hittats i jorden. Först 2023 väntas området öppnas igen. Foto: Mikael Andersson och Anders Göransson

Kolonilotterna i Riddersvik förblir stängda under hela 2022

Gifterna i marken gör att Rosenparken och kolonilotterna vid Riddersvik förväntas vara stängda över hela 2022 också. Ett tungt besked för kolonisterna. Byggplanerna äventyras dock inte.

  • Publicerad 21:59, 18 okt 2021

I bästa fall kan våra förberedande undersökningar göras i höst

I 1,5 år har Rosenparken och kolonilottsområdet vid Riddersviks herrgård varit avstängt för allmänheten. Och det dröjer innan platserna öppnas upp.

Arbetet att ta bort föroreningarna i jorden drar ut på tiden.

Naturvårdsverket väntas betala

Staden väntar alltjämt på Naturvårdsverkets beslut kring de förberedande åtgärderna.

– Vi har föreslagit att föroreningarna ska schaktas och transporteras bort till en mottagningsanläggning. I bästa fall kan våra förberedande undersökningar göras i höst, säger Margaretha Larsson Almqvist, projektledare på exploateringskontoret.

Stängd. Rosenparken stängslades in 2020 efter att höga blyhalter hittats i jorden. Den väntas nu öppna igen tidigast 2023. Foto: Mikael Andersson

Det skulle betyda att staden ger leverantörerna underlagen inför saneringsupphandlingen först under våren 2022.

– Därefter gör vi upphandling och planerar byggvägarna in till saneringsområdena. Det gör det troligt att saneringen sker år 2023, säger Margaretha Larsson Almqvist.

700 bostäder, förskola och äldreboende

Naturvårdsverket väntas stå för saneringen, som i dagsläget tros kosta cirka 83 miljoner kronor.

Det stora trädgårdsstadsprojektet som planeras i området – med 700 bostäder, förskola och äldreboende – ska inte påverkas av gifterna.

Kolonilotterna och Rosenparken stängda året ut

Besviken. Mia Mathon, ordförande i Riddersviks kolonilotter, ifrågasätter hur Stockholms stad hanterar situationen. Foto: Anders Göransson

Foto: Mikael Andersson

– Vi ser inga risker med det i nuläget. Och saneringen för förskolan och äldreboendet sker först senare när exploateringen av gamla trädskoleområdet genomförs, säger Margaretha Larsson Almqvist.

Många träd försvinner

Klart är att Utsiktskullen inte längre kommer vara någon kulle. Den återgår till ett mer ursprungligt utseende. Och det blir mindre lummigt. I Rosenparken måste 70 procent av träden fällas på grund av föroreningarna.

Mia Mathon, ordförande för kolonilottsföreningen, anser att saneringarna redan borde ha varit igång. Att kolonisterna får komma tillbaka tidigast 2023 känner hon stor besvikelse inför.

– Vid senaste mötet med Stockholms stad så var deras mål att vi skulle kunna vara tillbaka till kommande sommar. Nu står allt stilla och området ser hemskt ut. Jag förstår inte varför man låter det förfalla, säger hon.

Avstängt. Bild från kolonilottsområdet på Riddersvik. Först 2023 väntas det öppnas igen. Området har gått ned sig sedan det stängdes in. Trasiga, omkullkastade staket finns i område och enligt kolonisterna växer det igen på sina håll. Foto: Mikael Andersson

Höga blyhalter hittades i jorden förra året

2014 beslutade Stockholms stad att kommunens gamla plantskola på Riddersvik, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg, skulle ersättas med bostäder i form av en modern trädgårdsstad.

Under förarbetena 2020 hittade kommunen höga blyhalter i jorden. Därför har Rosenparken och kolonilottsområdet stängts av.

Den nya detaljplanen för bostäderna väntas godkännas i stadsbyggnadsnämnden den 21 oktober och klubbas i kommunfullmäktige under 2022.

Tidigast 2024 väntas byggstart för de cirka 700 bostäderna. De ska byggas som radhus, låga punkthus samt flerbostadshus. Privata byggbolag ska bygga. Bostäderna avses bli uppdelade i hälften hyresrätter, hälften bostadsrätter.

Cirka 1 400–1 500 personer väntas flytta in i området. Även ett äldreboende och förskola ska byggas.

Under samrådet vintern 2018/2019 lämnades cirka 180 synpunkter från allmänheten, remissinstanser och föreningar på förslaget.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre